Planene for fremtidens veinett i Moss og Rygge er forsinket

– Dette arbeidet har vært mer komplisert og krevende enn vi først antok, forklarer lederen i Statens vegvesen i Østfold, Turid Stubø Johnsen.

– Dette arbeidet har vært mer komplisert og krevende enn vi først antok, forklarer lederen i Statens vegvesen i Østfold, Turid Stubø Johnsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Statens vegvesen jobber for fullt med planene for fremtidens veinett i Moss og Rygge. Men arbeidet er forsinket og nå håper man å være i mål i mars.

DEL

Tidligere har etaten bebudet at den såkalte konseptvalgutredningen, som man er i gang med, skulle være ferdig i høst. Men dette skjemaet har sprukket.


Imidlertid avviser lederen for Statens vegvesen i Østfold, Turid Stubø Johnsen, at arbeidet nå står i stampe. – Denne jobben pågår for fullt. Men dette arbeidet har vist seg å være mer krevende enn vi først trodde.
– Det er mange faktorer å ta hensyn til ved planlegging i en by som Moss. Her har vi jernbanen, ferjene, havna og den lokale trafikken. Derfor er dette ingen enkel jobb.
– Det er beklagelig at vi er forsinket. Men det er viktig at politikerne får et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

– Hva med finansieringen og bompenger?
– Det er ikke satt av en krone til dette prosjektet i Nasjonal transportplan fram til 2019. Men denne planen skal jo revideres i 2013. Ellers er det klart at lokal brukerbetaling øker sjansene for en rask utbygging, sier Stubø Johnsen.

Haster

Ordfører Tage Pettersen sier at denne saken haster med tanke på Stortingets behandling av NTP i 2013. Han er derfor opptatt av at Statens vegvesen blir ferdig med sin konseptvalgutredning så raskt som mulig.
– Det er her skoen trykker per i dag. Vi må presse på for å få denne saken med i neste runde av NTP i Stortinget.
– For øvrig må vi se den bebudede konseptvalgutredningen i sammenheng med den kommunedelplanen for riksvei 19 som det nå jobbes med. Ellers regner jeg med at utredningen gir oss flere alternativer som vi må se nærmere på. Når dette er avklart, kommer diskusjonen om finansiering.
 

– Og her kommer man ikke utenom bompenger?
– Fra Høyres side har vi sagt at vi kan godta en bom på riksvei 19, men ingen bomring rundt Moss. Det siste må i så fall ut på en lokal folkeavstemning, avslutter Pettersen.
Dette er et krav fra Frp som er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene i Moss. Arbeidet med en flytting av Moss jernbanestasjon sørover mot havna har også komplisert planleggingsarbeidet som nå pågår. 

Artikkeltags