Pleiere har sovet i kjelleren ved sykehjem i Moss

Det er ikke bare ved sykehjem i Oslo at pleiepersonell har overnattet i kjelleren. – Det har skjedd også her ved Melløsparken sykehjem i Moss, sier hovedverneombud Nils Jørgen Kraft i Moss kommune. Men nå er det slutt på ordningen, sier ansatte ved sykehjemmet til Moss Avis.

Det er ikke bare ved sykehjem i Oslo at pleiepersonell har overnattet i kjelleren. – Det har skjedd også her ved Melløsparken sykehjem i Moss, sier hovedverneombud Nils Jørgen Kraft i Moss kommune. Men nå er det slutt på ordningen, sier ansatte ved sykehjemmet til Moss Avis. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Pleiepersonell har sovet i kjelleren på Melløsparken sykehjem i Moss. Og det har forekommet at pleiere har jobbet overtid uten å få betalt for det.

DEL

Det forteller Nils Jørgen Kraft, som er hovedverneombud i Moss kommune, etter møtet i administrasjonsutvalget torsdag.

Del på Facebook

På spørsmål fra politikere svarte rådmann Inger-Johanne Fjeldbraaten at administrasjonen er i gang med interne undersøkelser i kommunen for å kartlegge situasjonen rundt bruk av vikarbyråer og ansettelsesforhold for personell i pleie og omsorgstjenesten i Moss.

Doble vakter

Hittil er det avdekket at pleiere har jobbet overtid ved Orkerød sykehjem uten å få overtidsbetaling. Der skal også ansatte ha gått doble vakter og overnattet i kjelleren i lokaler som ikke er godkjent av brannvesenet.
– Det siste stemmer ikke, etter det jeg kjenner til. Ved Orkerød sykehjem har ansatte overnattet på rom som er reservert for pårørende. Ved Melløsparken sykehjem, derimot, har det forekommet at pleiepersonell har sovet i kjelleren, sier Kraft til Moss Avis.

Det fikk Moss Avis bekreftet i fredag kveld av en ansatt ved sykehjemmet.

Slutt

– Det har forekommet. Men for en tid siden ble det opplyst at slikt ikke lenger skal forekomme, sa vedkommende.
Hovedverneombudet kan også opplyse at pleiere har gått doble vakter ved sykehjem i Moss og i hjemmetjenesten.
– Da skal de ha betalt for overtid. Men det er det ikke alle som har fått, sier Kraft.
– Hvorfor ikke?
– Det varierer. Noen er faktisk villige til å gi avkall på overtidsbetaling.
– Men har ikke kommunen plikt til å påse at de får betalt for faktisk overtidsarbeid?
– Jo, helt klart. Men hvis én som er villig til å gå en ekstra vakt, får beskjed om at det ikke finnes penger og man må se seg om etter en annen som ikke utløser overtid – ja, så hender det at noen avstår, forklarer hovedverneombudet.

Ikke sjokkert

– Er tilbudet til brukerne blitt dårligere på grunn av pleiere som går doble vakter?
– Det er vanskelig for meg å si. Men jeg har ikke fått indikasjoner i den retning, sier Nils Jørgen Kraft.
Han er ikke sjokkert over det som ble avdekket i administrasjonsutvalget. Men han vedgår at Moss kommune har forhold å gripe fatt i. Og han er glad for at det nå skal ryddes ekstra.
– Men etter at vi fikk det såkalte Notus-programmet, er det blitt lettere å holde oversikt over turnus og vaktlister, avrunder Kraft.

Artikkeltags