Politiker ba om å få lån fra Moss kommune

Eiendommen Kolsrødveien 120 ligger ved Lødengfjorden i Vansjø. Nå vurderer eieren om han skal bygge et privat renseanlegg eller knytte seg til det offentlige nettet.

Eiendommen Kolsrødveien 120 ligger ved Lødengfjorden i Vansjø. Nå vurderer eieren om han skal bygge et privat renseanlegg eller knytte seg til det offentlige nettet. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Høyrepolitiker Eivind H. Sundrehagen har i et brev bedt Moss kommune låne ham 700.000 kroner rentefritt i 20 år for å løse avløpsproblemet på gården ved Vansjø.

DEL

I brevet fra 13. august i fjor ba Eivind Holmsen Sundrehagen alternativt om tillatelse til å skille ut og selge tomter for å finansiere ny avløpsløsning.

Videre som et tredje alternativ ba han om at kravet til avløpssanering frafalles eller utsettes i to år, og at kravet om dagbøter kanselleres.

Dette har rådmannen i Moss ikke akseptert. I stedet har hun foreslått at kravet om tilknytning fra 2009 opprettholdes. Dessuten at vedtaket om tvangsmulkt fra 15. juni i fjor opprettholdes og at ny frist for gjennomføring settes til 1. juli i år.

Men da saken ble behandlet i utvalget for miljø, teknikk og samferdsel den 25. januar i år, fremmet Sundrehagens partifelle og utvalgsleder Sverre Høstmark et forslag som blant annet innbar at vedtaket om tvangsmulkt ble opphevet.

I tillegg fikk Sundrehagen ny frist for å fremme en plan for avløpsløsning med tilknytning til offentlig nett eller en privat løsning.

Dette fikk flertall med de borgerliges stemmer i utvalget og ble anket inn for bystyret av Ap. Men ordføreren stanset altså anken med henvisning til at dette var i strid med reglementet.

Aps tidligere leder av teknisk utvalg, Hanne Tollerud, er svært overrasket over Høyres utspill.

Likebehandling

– Dette er stikk i strid med de anbefalingene vi hele tiden har fått av kommunens fagfolk på området. De fraråder et privat anlegg fordi det medfører et restutslipp til Vansjø.

– Det kan bety at kommunen bryter forpliktelsene i Morsasamarbeidet. For oss har likebehandling vært hele avgjørende i disse sakene. Det må være de samme retningslinjene for politikere som vanlige innbyggere, påpeker Tollerud.

– Ville du skrevet et brev som Sundrehagen, ordfører Tage Pettersen?
– Det er irrelevant. Jeg bor ikke på en bondegård.

– Men skjønner du at det stilles spørsmål om kameraderi blant folkevalgte?
– Ja, men det kan ikke være diskvalifiserende at man driver en gård. For øvrig skulle både utvalgslederen og rådmannens representant i møtet sørget for saken aldri ble anket. Men jeg har fått forsikringer om at saken er objektivt behandlet, sier Pettersen.

Artikkeltags