Etter at Moss Avis skrev at eiendomsselskapet i kommunen skulle starte arbeidet med en reguleringsplan for å plassere Rabekk museum og en kopi av den gamle låven i Melløsparken, så har det kommet en rekke protester mot dette forslaget.

Foreldre til unger i barnehagen i parken, naboer og brukere av parken har alle protestert heftig mot at man spiser av grøntarealet på denne måten.
Mange har gitt uttrykk for at de føler seg overkjørt og at disse planene har kommet som lyn fra klar himmel.

Mot

Men nå lover de folkevalgte at man skal lytte til protestene.
– Denne saken er definitivt ikke avgjort, sier Tage Pettersen (H). Fra Høyres side sa vi også ifra at reguleringsplanen for å plassere museet og låven i parken burde ventet til vi var ferdige med den helhetlig planen for byens parker og den fremtidige bruken av dem.

– Men dette hørte ikke flertallet på. Vi syntes imidlertid det var tull å bruke penger på en plan som vi siden kanskje vil forkaste. Personlig synes jeg heller ikke at disse bygningene bør plasseres i en park som er så mye brukt, sier Pettersen.

Ordfører Paul-Erik Krogsvold fremholder at de som protesterer vil bli hørt under arbeidet med reguleringsplanen. Det er viktig at disse protestene og innvendingene når politikerne. Det er altså ikke slik at denne saken er avgjort på forhånd. Tvert imot, vi vil lytte til de signalene som kommer fra folk som er opptatt av Melløsparken og hva den skal brukes til.

Ingenting avgjort

– I den forbindelse vil jeg også vise til arbeidet med en helhetlig plan for bruken av byens parker. Det er viktig at vi ser dette i en sammenheng, påpeker Krogsvold.

– Fra Frps side kan jeg fortelle at vi har merket oss disse innvendingene med interesse, forklarer Erlend Wiborg.
– Vi vil derfor ta bruken av Melløsparken opp på vårt første møte, slik at vi kan få en grundig drøfting av saken. Derfor er ingenting avgjort vedrørende museets plassering, påpeker han.

Øivind Tandberg-Hanssen fremholder at SV vil lytte til innspillene i saken og hvis man ikke finner en egnet plassering i parken vil man gå mot en gjenreisning av Rabekk her.