Regjeringen åpner for et øvingssenter på Rygge

Regjeringen ønsker å opprette et kompetansesenter på Rygge flystasjon for brann-, helse- og forsvarsmannskap.

Regjeringen ønsker å opprette et kompetansesenter på Rygge flystasjon for brann-, helse- og forsvarsmannskap. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Justisdepartementet skal nå kartlegge muligheten for en etablering av et nasjonal øvings- og kompetansesenter på Rygge.

DEL

I en pressemelding som Justisdepartementet har sendt ut heter det at regjeringen har satt seg som mål å videreutvikle samvirket mellom nød- og beredskapsetatene og Forsvaret i tett samarbeid med de frivillige organisasjonene.  
– Regjeringen vil legge til rette for at beredskapsaktørene kan trene mer sammen. Det vil bidra til å videreutvikle et effektivt samarbeid og gode rolleforståelser. Det gir igjen økt samlet beredskap i Norge, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Det er nedleggelsen av Rygge flystasjon 1. august neste år som vil kunne muliggjøre etableringen av et nasjonalt øvingssenter. Store områder med egnet infrastruktur vil da bli frigjort.
– Dette er et spennende initiativ med tanke på mulighetene for videre bruk av området når Forsvaret trekker seg ut, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 

Artikkeltags