Ankeutvalget i Høyesterett har enstemmig forkastet Ryanairs siste anke i saken mot Parat, på vegne av den tidligere flyvertinnen Alessandra Cocca.

Saken vil nå komme til behandling i Moss Tingrett. Der vil det bli tatt stilling til hvilket lovvalg eller hvilket lands rett som skal anvendes. Høyesterett pålegger også Ryanair å betale saksomkostninger til Cocca og Parat.

Alessandra Cocca fra Italia saksøkte det irske flyselskapet på grunn av det hun mener var en usaklig oppsigelse. Hun var stasjonert ved basen på Moss Lufthavn Rygge.

Advokat Christen Horn Johannessen i Parat som har ført saken på vegne av Cocca er ikke overrasket over kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.
- Dette er helt i tråd med vår påstand, og det vil nå være opp til Moss tingrett å fastslå hvilket lovvalg som skal legges til grunn når saken endelig skal behandles. Når Høyesterett har avvist Ryanairs anke, og saken skal gå for norsk rett er det vanskelig å se for seg at den ikke også skal gå etter norsk lov. Spørsmålet om valg av domstol og lovvalg bygger på bestemmelser med parallelle vurderingstema, sier han i en pressemelding.

Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener Høyesteretts uttalelse vil kunne få vidtrekkende konsekvenser, også for andre flyselskaper med base i Norge og resten av Europa.
- Dette er en historisk avgjørelse, som vil endre måten flyselskap opptrer i Norge på. Med seier også på valg av norsk lov som skal avgjøres ved bruk av de samme kriterier i neste runde, vil i praksis Ryanair ha brutt omtrent alle lover som finnes i Norge hva angår arbeidsforhold. De ansatte har da tapt feriepenger, sykepenger, betalt inn feil skatt, mistet pensjons- og trygderettigheter som andre norske arbeidstakere har og staten har tapt sine avgifter. Dette vil bli en alvorlig sak for Ryanair, med et potensiale til å endre forretningsmodellen i hele Europa, sier han.