Satser på nettsky som første kommune i Norge

Sikkerhetssjef Terje Jensen (tv.) og it-sjef Bjarne Blom i Moss kommune mener bruk av nettskytjenester er en trygg og smart vei å gå.

Sikkerhetssjef Terje Jensen (tv.) og it-sjef Bjarne Blom i Moss kommune mener bruk av nettskytjenester er en trygg og smart vei å gå. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Moss kommune kutter it-kostnadene sine med 12 millioner de neste fem årene.

DEL

Som den første kommunen i Norge går Moss kommune nå ut i nettskyen. 

Gjennom en avtale med Microsoft vil kommunen nå kunne spare 12 millioner kroner. I løpet av det kommende året vil it-avdelingen flytte 40 prosent av kommunens datalagre over fra lokale maskiner til servere som Microsoft har stående i Irland og Nederland. Her skal Microsoft ta seg av lagring, backup og drift.

– Det vi egentlig gjør, er å leie datalagringsplass ute, men det er fortsatt vi i Moss som skal administrere datalageret, og vi kan om nødvendig flytte alt tilbake til oss, om vi ikke skulle være fornøyd med tjenesten, sier it-sjef Bjarne Blom og sikkerhetssjef Terje Jensen i Moss kommune.

Moss og Los Angeles

Allerede for to år siden startet kommunen de første forsøkene med å legge deltidsansattes e-poster over i nettskyen Microsofts Office 365. Denne gangen går Moss lenger enn det noen annen norsk kommune har gjort ved datalagring på utenlandske maskiner.

I verdensmålestokk er det bare Los Angeles som har satset så mye på nettskytjenester som det Moss kommune nå er i ferd med å gjøre.

– Vi er veldig sikre på at vi gjør det rette. Kommunen har alt å tjene på dette, sier de Bjarne Blom og Terje Jensen som nå opplever en økende strøm av henvendelser fra andre norske kommuner og institusjoner som vil lære av Moss.

Lang prosess

Før avtalen med Microsoft ble inngått, var den skybaserte løsningen gjenstand for en omfattende gjennomgang hvor det er blitt hentet inn ekstern ekspertise på så vel risikoanalyse som jus. Man har også hele veien fram til en godkjenning, hatt en tett dialog med Datatilsynet.

Da Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon tidligere kommenterte nettskyløsninger i Norge, påpekte han at Moss hadde brukt tid på nettopp å finne profesjonelle løsninger som gjorde at de kunne få en godkjenning fra Datatilsynet.

– Vi er veldig trygge på at de løsningene som er valgt, er like sikre som om vi skulle ha fortsatt å ha datalagringen lokalt. Dessuten blir våre arkivtjenester som inneholder sensitive personopplysninger, ikke lagt i skyen, sier Bjarne Blom og Terje Jensen.

De utelukker ikke at det vil skje på et senere tidspunkt, men nå velger man å gå skrittvis fram. Viseadministrerende direktør i Microsoft Norge, John Henrik Andersen, sier i en kommentar at han ser på Moss som en foregangskommune.

Artikkeltags