Akkurat denne søndagen, da søket utenfor Skjeberg var avsluttet uten funn, fikk Sea King-helikopteret en syketransport fra Kiel-fergen ute i Skagerrak.

Del på Facebook

– Dermed sparte faktisk vi tid, noe som absolutt hører til unntaket, sier Ben Vikøren på Hovedredningssentralen på Sola utenfor Stavanger.

– Svekker beredskapen

Frykten er at det motsatte skjer: At Sea Kingen ikke kan bistå mennesker i nød fordi redningshelikopteret er ute på søk etter nødstedte som ikke finnes.

Tre ganger de siste tre ukene har hovedredningssentralen fått rapport om nødbluss i vårt distrikt. Tre ganger har Sea King lettet fra Rygge, og søkt etter livstegn fra mennesker i nød, uten å ha funnet noe.
I ettertid har det ikke vært indikasjoner på at noen faktisk har hatt legitim grunn til å sende opp nødbluss.

Bli med på redningsaksjon på isen - SE VIDEO!

26. januar meldte en bilist om nødbluss vest for Vesterøy. Observasjonen ble gjort fra Hvalerveien. Redningsskøyta Horn Flyer og et Sea-King helikopter søkte i området, uten resultat.

11. februar observerte flere personer, uavhengig av hverandre, et nødbluss over Skjelsbusundet på Hvaler. Også denne gangen var både redningsskøyta Horn Flyer og et Sea-King helikopter i aksjon, uten resultat.

13. februar sender Hovedredningssentralen opp redningshelikopter fra Rygge etter at et nødbluss er sett utenfor Skjebergkilen. Området er islagt, og redningsskøyta deltok ikke i søket, som endte resultatløst.

Bli med tauredningsgruppen på jobb i containerhavna SE VIDEO

Opptar kostbar tid

Redningsleder Ben Vikøren kan ikke angi hva et søk med Sea King koster, men understreker at kostnaden nok ikke er det største problemet med grunnløse søk etter nødstedte:
– Det svekker jo beredskapen. Er helikopteret opptatt på ett sted, kan det være legitime oppdrag som ikke kan tas, og liv kan i ytterste konsekvens gå tapt, sier han, som oppfordrer folk om å melde i fra dersom de ser nødbluss.
– Ring politiet og meld i fra. Jo flere observasjoner vi har, jo bedre krysspeiling kan vi gjøre, sier Vikøren og legger til at misbruk av nødbluss kan føre til mindre vilje til å rapportere obervasjoner.

Bli med på redningsaksjon på isen - SE VIDEO!

Skipper på redningsskøyta, Pål Bustgaard, istemmer. Sist fredag brukte Horn Flyer to-tre timer på søket på Hvaler.

Selv omkostnaden for dette fort kommer opp i underkant av 10.000 kroner, understreker Bustgaard at man ikke skal nøle med å melde i fra, dersom man tror man ser et nødbluss.

Likevel holder han døren åpen for at ikke alle observasjoner er like korrekte.

– Sist fredag, under søket utenfor Skjelsbusund var det svært god sikt. Flere av observasjonene som var gjort fra land på Vesterøy ledet oss i retning mot Klövningarna fyr utenfor Koster, som har rød sektor denne veien. I samme retning ligger radiomastene i Tanum. Selv om de ligger 15 nautiske mil (nesten tre mil, journ. anm.) fra stedet vi søkte, speilet de røde lysene seg i havet. Jeg sier ikke at observasjonene denne kvelden av nødbluss ikke var reelle, men holder muligheten åpen for at det noen ganger ikke dreier seg om nødbuss, fremholder den erfarne skipperen ombord i Horn Flyer.

Bli med tauredningsgruppen på jobb i containerhavna SE VIDEO