Moss Avis omtalte dette tiltaket i går.
85 prosent av deltakerne i november og desember i fjor har nå fått jobb eller tar med skolegang, og denne positive trenden fortsetter.

Jacob Gajewski (bildet) og de andre som deltar på «Tiltak på timen» får 6600 kroner per måned i tiltakspenger fra NAV.

Sender feil signal

– Får også ungdom som har sluttet på videregående og ikke har verken jobb eller noen form for tiltak 6600 kroner i måneden? I så fall synes jeg det er ille. Det er det samme som å oppmuntre ungdom til å slutte på skolen og bare ligge hjemme på sofaen, sa Liv Leirstein (Frp) da helse- og sosialutvalget behandlet saken i går kveld.

NAV-leder Kari-Mette Mjønner svarte at det kun er ungdom på tiltak som får 6600 kroner i måneden.

Ungdom som bor hjemme hos foreldrene sine, og som verken går på skole, har jobb eller er på tiltak, kan derimot få 3250 kroner i måneden til livsopphold.

– Det arbeides nå videre med å se på en reduksjon av satsene for livsopphold til hjemmeboende ungdom. Målet er å gjøre det mindre attraktivt å bruke NAV, samt bidra til at sosialhjelpsutbetalingene kan reduseres ytterligere, opplyste Mjønner.