Setter Barnas Fredsverden på vent

Ordfører Tage Pettersen (H) vil at alle skal få si sitt i forbindelse med den nye styringsformen.

Ordfører Tage Pettersen (H) vil at alle skal få si sitt i forbindelse med den nye styringsformen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

- Dette er veldig, veldig trist. Det er en tragedie om vi ikke kan få dette til Moss, sier May Hansen (SV).

DEL

Flertallet i formannskapet i Moss utsatte i formiddag vedtaket om økonomisk støtte til Barnas Fredsverden.

Vedtaket i formannskapet betyr at en eventuell åpning av Barnas Fredsverden ikke kan skje 14. august 2014.

Fellesforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti uttaler at de er positive til ideen om å etablere Barnas Fredsverden, BFV, men mener den økonomiske usikkerheten knyttet til prosjektet er for stor på dette tidspunktet. BFV har til nå lagt frem et forprosjekt.

Flertallet ønsker imidlertid en grundigere dokumentert prosjekt før det forplikter kommunen. Dette prosjektet skal bygge på det forprosjektet som nå foreligger.

Samtidig ber de fire partiene rådmannen gå i dialog med Østfold Fylkeskommune for å få med fylkeskommunen videre. Styringsflertallet ønsker at Moss kommunes bidrag skal avklares ved rullering av økonomiplan i juni i år.

Den nye prosjektrapporten skal være ferdig innen 15.oktober i år.
- Dette har vært en tøff sak. De fire partiene har behandlet saken hver for seg og kommet tilbake og landet på det samme standpunktet, sa ordfører Tage Pettersen (H).

- Noen må ta ansvar for økonomien.Dette kan gjøre prosjektet enda bedre, uttalte Erlend Wiborg (FrP)

- Dersom tallene ikke er riktige så er det ikke jeg personlig som må spise fiskepinner oftere. Det er derfor viktig at tallene kvalitetssikres, sa Cathrine Orm (V).

Forslaget fra rådmannen var at Moss kommune skulle støtte Barnas Fredsverden basert på det forprosjektet som foreligger.

- Dette er den største sjanse vi får. Rådmannen har kvalitetssikret det. Økonomisjefen har støttet det. Dette er jeg veldig, veldig skuffet over, sa Tomas Colin Archer (AP).
 

Artikkeltags