Det sier Inger-Marie Holberg, som har bodd i Verket 16 i 22 år, ved utsiktene til at Storebro og Verket kan bli åpnet for busstrafikk i begge retninger. I dag er det slik at rutene 411 mot Kambo og 412 mot sykehuset, samt busser til Vestby, kjører over Storebro og gjennom Verket på vei ut av byen og Innfartsveien tilbake.

LES OGSÅ: Her kan det bli Metrobuss-linje

To linjer

Nå er det på tale å etablere to såkalte Metrobuss-ruter i Moss og Rygge. Fylkeskommunen har avsatt budsjettmidler, og Moss kommune er rede til å bidra med 2,5 millioner, slik at totalen blir på 6,5 millioner til en prøveordning som skal sikre avganger hvert 15. minutt i morgen- og ettermiddagsrushet i traseer med størst mulig passasjergrunnlag.

I det siste forslaget fra Østfold kollektivtrafikk (ØKT) ligger det an til at iallfall Metro-linje 1 skal kjøres over Storebro i begge retninger.

Kraftig nei

Det skapte reaksjoner da det for få år siden ble åpnet for busstrafikk nordover. At det skal bli toveistrafikk, faller mange enda tyngre for brystet. Det gjelder ikke minst dem som bor på Verket:

– Vi sier et rungende nei. Som du ser, er det trangt her. Verket er skolevei, blant annet, og det er ikke lett å ta seg fram her på hverdager når det står biler parkert på ett fortau og det andre er ubrøyet. Og for å være litt slem: Ikke alle sjåfører er like flinke til å ta hensyn, sier Inger-Marie Holberg.

Yngvar Sommerstad i Höegh Eiendom er enig.
– Det er utrolig hvis Moss kommune vil tillate større busstrafikk gjennom et unikt område med bevaringsverdige bygninger. Vi er ikke imot å bidra til et bedre bustilbud i Moss og Rygge. Men da må vi finne alternativer til en ytterligere belastning av Verket, sier Sommerstad, som raskest mulig vil ta spørsmålet opp med Moss kommune.

Gatetun

Byingeniør Thore Aas mener at det ikke bør by på trafikale problemer om Verket får toveistrafikk.

– Vi må huske at det inntil for få år siden gikk 30-40 tungt lastede tømmerbiler her daglig. Nå foreligger det planer om å skilte Verket som gatetun. Det vil i praksis si at bussene må kjøre i gangfart, altså ikke over 10 km/t. Det bør hjelpe på sikkerheten.

Østfold fylkeskommune vil ha etablert busstopp på begge sider av gata ved rådhuset. Her hersker det uenighet. Moss kommune mener at Metrobuss-linjene bør ha bedre kontakt med jernbanestasjonen og helst også med ferjene.