Skal kunne behandle 230.000 pasienter årlig

Leder av brukerutvalget i Sykehuset Østfold, Mona Larsen, og Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes fikk æren av å offisielt åpne det nye sykehuset i Moss.

Leder av brukerutvalget i Sykehuset Østfold, Mona Larsen, og Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes fikk æren av å offisielt åpne det nye sykehuset i Moss. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Onsdagens nyåpning av Sykehuset Østfold Moss markerte en fremtid tilrettelagt for rundt tusen daglige pasienter.

DEL

Det var ikke med rent lite stolthet i stemmen direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, åpnet nye dører ved sykehuset onsdag.

– Sykehuset Østfold Moss er mye større enn det man tenker på. Det vi har fått til her er meget spennende og nå er Moss et meget moderne sykehus, forklarte Ebbesen.

230.000 pasienter årlig

Fra å være et lokalsykehus for Mosseregionen, har nå sykehuset blitt et fylkesdekkende spesialistsykehus for hele Østfold. Mens det nye sykehuset på Kalnes vil være et akuttsykehus, vil mye av den planlagte aktiviteten foregå i svært så oppgraderte lokaler ved Sykehuset Østfold Moss.

– Det vi kan tilby i dag er noe helt annet enn det som var forutsetningene da arbeidet startet i 2009. Jeg er helt sikkert på at det var et lurt trekk å bygge en modell basert på to sykehus og ikke bare satse på ett på Kalnes, sa Ebbesen til Moss Avis rett før snorklippingen.

– Det at vi ikke kun har tenkt på sengeplasser, men også satset på dagkirurgi gjør at vi kan behandle rundt 230.000 pasienter årlig i Moss, fortsatte sykehusdirektøren.

1700 øyepasienter

Sykehuset Østfold Moss vil foreta både dagkirurgiske inngrep og større operasjoner som vil kreve innleggelse, som for eksempel protesekirurgi, overvektskirurgi, inngrep i mage- og tarmregionen, urologi (sykdommer i urinveiene hos både menn og kvinner, og de mannlige kjønnsorganer red.anm.) og plastikkirurgi.

Behandlingen innenfor disse områdene vil utgjøre rundt 10.000 operasjoner hvert eneste år. I tillegg vil øyeavdelingen gjennomføre rundt 1700 årlige operasjoner.

Sykehuset vil også ha en stor poliklinisk aktivitet. Poliklinisk avdeling er en avdeling som tar imot pasienter, som ikke fra før ikke er innlagt på sykehuset, til undersøkelser og behandling.

Blant de mest moderne

I Moss vil poliklinisk avdeling blant annet behandle pasienter innen hjerte, lunge, kirurgi, smerte, overvekt, øre-nese-hals, diabetes, ortopedi, øyesykdommer og revmatisme.

På et spesialistsykehus, som Moss nå betegnes som, er det også naturlig med aktivitet innen radiologi. Den radiologiske avdelingen inneholder MR-maskin, CT-maskin, ultralyd og vanlige røntgenapparater.

Og som om ikke dette er nok er det bygget en helt ny sterilsentral.

– Den er én av de mest moderne og stiligste i sitt slag og er bygd med samme standard som den som kommer på Kalnes, sier seksjonsleder poliklinikk Svanhild Røed Larsen.

– Føler meg trygg

Styreleder for Sykehuset Østfold, Hans Jørn Rønningen, var klar i sin tale til blant annet ansatte ved sykehuset onsdag:

– Som innbygger i mossedistriktet føler jeg meg trygg på at dere vil innfri alle forventninger som nåværende og fremtidige pasienter har til dere. Med vår ny modell for å dekke Østfold er vi helt i toppen av Helse-Norge, sa Rønningen til et fullsatt auditorium.

Utenfor operasjonssaler og poliklinisk avdelinger er det tilrettelagt for psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP), sosialmedisinsk poliklinikk (SMP), seksjons for avgifting og kartlegging, distriktspsykiatrisk senter (DPS) og et eget lærings- og mestringssenter som har en rekke kurs for pasienter og pårørende.

Artikkeltags