I en pressemelding påpekes det fra Ikea-ledelsen at man ikke uten videre vil bygge på Deli- jordet i Vestby.
- Matproduksjonen skal opprettholdes, hvis ikke, bygger vi ikke, sier Bård Stang-Lund Valasjø i en pressemelding. Valasjø er eiendomssjef hos den svenske møbelgiganten.

- Når det nå er blitt så mye debatt rundt vår eventuelle etablering i Vestby, ønsker vi å tydeliggjøre dette, sier han med henspeiling på konsernets grønne profil.

Selv om man i Moss Avis over lang tid har kunnet lese om bekymringen knyttet til at Ikea skal få lov til å bygge i noe som karakteriseres som god matjord, er det først etter at landbruksminister Sylvi Listhaug ga grønt lys for videre utvikling av området, at Ikea har gitt uttrykk for andre løsninger.
− Vi har hele veien vært tydelige på at vi skal ta ansvar for å bevare matproduksjonen. Det innebærer at vi skal sikre en like høy matproduksjon etter vår etablering som før. Vi kommer kun til å bygge på Delijordet dersom vi enten kan flytte matjorden, eller om vi finner en annen løsning som sikrer like høy matproduksjon i området, understreker Stang-Lund Valasjø i meldingen.

Han legger til at Ikea samarbeider med Bioforsk for å få utredet konsekvensene, og mulighetene for å få matjorda flyttet er helt avgjørende for videre satsing på Deli-jordet.
- Enten det eller en annen løsning som sikrer tilsvarende forutsetninger for matproduksjon i området.
For tiden behandler Kommunal- og regionaldepartementet innsigelsene, byggestart ligger derfor langt frem i tid.
− Om departementet gir grønt lys for bygging på Delijordet, er det fortsatt en lang prosess frem til første spadetak. Neste steg blir i så fall en reguleringsprosess med kommunen. Det er først i denne delen av byggesaken vi får muligheten til utrede, i samarbeid med eksperter, om det lar seg gjøre å bygge på en bærekraftig måte. Hvis svarene her viser seg at dét ikke lar seg gjennomføre vil ikke IKEA bygge, sier eiendomssjefen i Ikea.