Skiller de lag koster det over ti mill. mer i året

Både Tage Pettersen og Inger-Lise Skartlien håper kommunene klarer å bli enige om ett felles brannvesen.

Både Tage Pettersen og Inger-Lise Skartlien håper kommunene klarer å bli enige om ett felles brannvesen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det blir dyrt for både Moss og de andre kommunene dersom Moss skal drive sitt eget brannvesen.

DEL

Moss meldte seg ut av brannsamarbeidet fordi de mener at de betaler for mye for Mosseregionen Interkommunale Brann- og feiervesen (MIB).

Men å drive et brannvesen på egen hånd vil bli enda dyrere, både for Moss og de fire resterende kommunene Rygge, Råde, Vestby og Våler. Totalt kan det komme til å koste de fem kommunene godt over ti millioner mer i året enn i dag.

Det mener Movar, som på oppdrag fra representantskapsleder Inger-Lise Skartlien har regnet på kostnadene med et delt brannvesen; et eget for Moss, og et for de fire andre kommunene (se saken til høyre).

Dyrere

– Regnestykket til Movar viser at det blir dyrere for Moss, men også for de andre kommunene, og at det billigste brannvesenet får vi hvis vi står sammen. Det viser også at Moss i dag subsidierer de andre kommunene, sier mosseordfører Tage Pettersen.

– Er det aktuelt for Moss å drive en brannstasjon alene?

– Jeg kan ikke si at det ikke er aktuelt, for vi har et bystyrevedtak på det. Aller helst håper jeg at vi klarer å lykkes i å beholde et felles brannvesen. Det vil bli det absolutt beste, og et av punktene i bystyrets vedtak er at man skal sette seg ned og se på eierbrøken hvis sammenslåingen med Follo ikke lykkes, sier Tage Pettersen.

– Hvis dere kommer krypende tilbake og spør om å få være med igjen, er dere da i posisjon til å forhandle om kostnader?

– Det er ikke noen stor prestisje for oss i denne saken. Dette er ikke Norgesmesterskap i poker med vinnere og tapere. Det er også i de andres interesse å få til en felles løsning. Kostnadene blir høyere for alle, og alle kommunene har sagt ja til å snakke sammen, sier Pettersen og minner om at Moss har bedt sin rådmann regne på hva det vil koste å drive sin egen brannstasjon.

Det regnestykket regner ordføreren med å få før jul.

– De fem kommunene er nå blitt enige om å møtes i løpet av uka og snakke sammen om hva som blir veien videre, sier Inger-Lise Skartlien, representantskapsleder og ordfører i Rygge.

– Jeg antar at tallene fra Movar er omtrent riktige. Dette blir dyrere for alle, og det er tullete å skulle gå videre med to brannvesen med fire pluss en kommune. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å hindre det, sier Skartlien.

– Inkludert å se på fordelingen av kostnader?

– Her er det viktig at vi stikker fingeren i jorda. Det beste vil være å ha et brannvesen. Da må alle være villige til å ta og gi litt. Så ja, sier Inger-Lise Skartlien.

Artikkeltags