En finanskomité jobber uavbrutt med Vestby kommunes økonomi og tjenester for å se hvor det kan spares. Et endelig forslag skal legges fram i september, men de borgerlige partiene er alene om å møte i komiteen. Ap, Sp og SV møter ikke i protest mot at elementer som skole ligger an til kutt når kulturkirken bygges.

Avgjøres nå

– Ett av forslagene er å legge ned Hølen skole for godt, hevder aksjonistene i Hølen, og ber folk møte onsdag.
Selv om skolens videre skjebne må kommunestyrebehandles, tror de at framtiden avgjøres nå.

Peker seg ut

I sakspapirene fra økonomisjef Sjur Authen fremstår det nå tre tydelige veivalg:
«Ønsker man å spare kommunale midler vil det økonomisk mest fordelaktige være å la Hølens elever fortsette på Son skole som i dag.»
Altså en nedleggelse av det Hølensamfunnet betrakter som selve hjertet, og helt avgjørende for at bygda skal kunne videreutvikles.
Det er også dette alternativet lederen i Hølen og Såner Vel Gro Fyhri og resten av referansegruppen kanskje har fryktet mest av alt.
Da Moss Avis snakket med gruppen i mai sa Niels Nickelsen dette:

– Hølen ble jo lurt da de borgerlige partiene stoppet byggingen av nye Hølen skole.

95 mill.

Et annet alternativ i Authens saksfremlegg, er å fortsette på det de borgerlige spartiene stoppet før jul; bygge en ny 1–7 skole.

Dette forslaget vil garantert få støtte fra opposisjonen Ap, Sp og SV, og er også en løsning flere borgerlige partier hadde programfestet fram til kommunevalget.
Forprosjektet til den nye skolen tilsier en kostnad på 95 millioner kroner. Forprosjektet er ferdigstilt av administrasjonen, men er altså ikke behandlet politisk ennå.

Gardermodellen

Det tredje alternativet som peker seg ut, er å pusse opp den gamle skolemassen for 10 millioner kroner og videreføre den som 1–4. skole, og som en filial under Son skole.


Denne modellen er til forveksling lik den man har i Garder, der skolen er en filial til Vestby skole, og gjør at man sparer vekk en rektor og vel så det.

Fordelaktig

Dersom man vil ha et kommunalt bygg i Hølen, som også kan brukes utenfor skolens brukstid, vil filialalternativet være det økonomisk mest fordelaktige, argumenterer kommuneadministrasjonen.

Sentrale hølninger Moss Avis har snakket med, frykter dette alternativet nesten like mye som en nedleggelse. Hølen vil ha fullverdig skole.
– Igjen er det viktig at innbyggerne i Hølen møter opp og viser sitt engasjement for en skole i Hølen nå på onsdag, skriver aksjonistene i oppropet som er sendt ut.
De folkevalgte får følgende veivalg:

  • Prioriter barn og unge.
  • Prioritere lokalsamfunnets oppvekstmiljø. En skole i Hølen er avgjørende for et levende lokalmiljø.
  • Ikke la Hølenbefolkningen vente i årevis på sin nye skole.


Saken legges fram uten innstilling, men som administrasjonen også skriver:

«Utover dette kan kommunestyret velge å utsette avgjørelsen til handlingsprogramarbeidet, eventuelt vente med avgjørelsen til tomtesalg på Dehli Næringspark er gjennomført.»