- Jeg flyttet hit i 2005 på grunn av skolen, butikken, og at Hølen er et perfekt sted å vokse opp i for barna mine på 2, 6, 7 og 9 år. Jeg har alltid stemt Høyre og registrerte at partiet sto på torget her i valgkampen og lovte ny skole.Kolnes synes at snuoperasjonene partiet har gjort etter valget, har vært frustrerende.

- For meg passerte partiet en grense i kommunestyret 11. februar da vedtaket fra desember om ny skole ble kastet på ny. Jeg tenkte; nå skal jeg gjøre mitt for at Hølensamfunnet skal få det samlingspunktet de trenger.Fra dør til dør


Høyremannen gikk resolutt bort og meldte seg inn i Ap og går nå fra dør til dør for å få andre til å gjøre det samme.

- Jeg har vært hos rundt 26 stykker, og har fått 16 medlemmer totalt, sier firebarnsfaren som registrerer at det er Høyre og Frp-folk som har valgt å følge ham.Engasjement


Vestby Ap har slåss for ny skole siden den ble stengt på grunn av sopp og råte, og fikk med seg Høyre i budsjettet før jul. Vedtaket varte som kjent bare til 11. februar. Da snudde Høyre og gikk med på Venstres forslag om en oppussing til 42 mill. kroner hvorav tre mill. allerede er brukt til forprosjektering av ny skole.

Fredag formiddag mottok gruppeleder Tom A. Ludvigsen og partileder Grethe Berntsen de 16 innmeldingen.

- Dette er ingen aksjon vi har deltatt i, men er et initiativ fra en hølning, mot hølninger; et signal fra grasrota, som vi er glade for, sier Ludvigsen og legger til at noe lignende har ikke partiet opplevd før.

Både Berntsen og Ludvigsen berømmer engasjementet. Sistnevnte kommer dessuten rett fra et møte i byggekomiteen for Hølen skole:

- Dette var det andre møtet der mandatet er en oppussing til 42 mill., sier Ludvigsen.

- Er det noe håp om at Kolnes og de øvrige aksjonistene skal få den nye skolen de slåss for?

- Vi forholder oss til vedtaket som er gjort, men jeg er helt overbevist om at når vi begynner å se på hva vi får for de gjenstående 39 mill. kronene, vil det komme en erkjennelse. Byggekomiteen har nytt møte den 3. mai, svarer Ludvigsen.

Kolnes på sin side fortsetter aksjonen.

- Jeg har sett hvor raskt et vedtak kan endres, og er heller ikke fremmed for å gå i toget gjennom Son 1. mai dersom parolen er rett.

Ønsker skole

- Har skolesaken skadet Høyre, John Ødbehr?
- Nei. Høyre ønsker skole i Hølen og har gjort det hele tiden. Men i stedenfor å bruke 78 millioner på å bygge helt nytt, slik Ap ønsker, har vi satt av 43 milllioner til å bruke noen av de gamle bygningene i tillegg til å bygge nytt. Det er hele forskjellen, og hvis noen syns det er så forferdelig at de melder seg ut av partiet, er det helt legitimt. Det er selvsagt leit at noen melder seg ut av Høyre, men det er andre som melder seg inn, og det er en del av det levende demokratiet, sier ordfører John Ødbehr (H).