Moss Avis har tidligere i sommer skrevet om den svært farlige trafikksituasjonen rundt den nye Kiwi-butikken på Halmstad i Rygge.

Butikken åpnet 9. juni i år, men det er fortsatt ikke etablert noen nye overgangsfelt i tilknytning til butikken, ei heller noe fortau som leder til butikktomta. Skolestart nærmer seg nå med stormskritt, men trafikkproblemene er fortsatt ikke løst.

Del på Facebook

Saken i egne hender

Odd Even Fylling sto fram i Moss Avis med sin bekymring tidligere i sommer. Han er fortsatt svært opprørt over at ingenting ser ut til å skje, og har sendt en henvendelse til Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien.

Les saken her: Mener liv kan gå tapt hvis ikke noen aksjonerer snarest

– Som ordfører har du en anledning til å sette dette på dagsorden. Vi er flere naboer som ser med forferdelse på at dette bare skurer og går uten at noen tar ansvar, lyder hans e-post.

Fylling har bestemt seg for selv å ta saken i egne hender, slik at en løsning kommer på plass før det skjer en alvorlig ulykke. Nå får han en tverrpolitisk Rygge kommune med på laget: Både Arbeiderpartiet, Høyre og Frp reagerer sterkt på situasjonen.

Les også: Vet ikke når fotgjengerfelt kommer

Har bedt om møte

– Jeg har allerede bedt kommunalsjefen om å arrangere et møte med Statens vegvesen slik at vi kan få en oversikt over situasjonen. Vi hadde opprinnelig planlagt at hele Halmstad-området skulle bli en miljøgate, men disse planene utgår. Derfor må vi igjen se på situasjonen og legge planer, sier ordfører Inger-Lise Skartlien.

Høyres Terje Torsteinson er enig. Han vurderer et tett samarbeid med Statens vegvesen som svært viktig nå.

Vegvesenet må reagere

– Situasjonen er helt klart vanskelig, særlig for myke trafikanter. Situasjonen burde vært avklart før byggetillatelse ble gitt. Rygge Høyre vil si tydelig ifra og følge opp denne saken. Det er ekstra viktig da dette dreier seg om skolebarn, sier han.

Sjekk ut fiksgatami.no

Rygge Frp, med Tom Jacobsen i spissen, reagerer enda kraftigere.
– Folk går jo her med livet som innsats. Statens vegvesen skulle ha satt ned foten for lenge siden, sier han.
Han har selv flere konkrete løsningsforslag, og også han lover at saken nå skal prioriteres i kommunen.

Del på Facebook