– Slik som utviklingen har vært de siste årene for Peterson er det naturlig at det settes i gang visse tankeprosesser, sier ordfører i Moss, Tage Pettersen (H) som raskt skynder seg å presisere at dette ikke er å oppfatte som noe annet enn forberedelser på det som eventuelt en dag kan skje, nemlig at Peterson-tomten kan bli brukt til noe annet enn industri.– Jeg ønsker ikke å sende ut signaler om at Peterson bør bort, for det mener jeg ikke. På den andre siden må vi som kommune legge til rette for annen aktivitet som eventuelt skal inn på området. En slik prosess tar flere år, og det er vår plikt som kommune å tenke de tankene tidlig nok, sier Tage Pettersen.

Planarbeid

Før sommeren skal kommunen behandle et planprogram om fremtidige prioriteringer og hvordan kommuneplanen skal rulleres i inneværende fireårsperiode.
– I dette kommuneplanarbeidet vil et naturlig spørsmål være om vi skal løfte inn Peterson-området og se på det spesielt, sier Tage Pettersen.

Tre store områder

I et 30–40 års perspektiv peker ordføreren på tre viktige byutviklingsområder for Moss; nordre bydel, havneområdet og Peterson-området.
– Alle disse tre områdene har et stort utviklingspotensial, sier Tage Pettersen.

Det er rådmann Bente Hedum enig i.
– Peterson-området er et utrolig spennende område for byutvikling, men vi ser ikke på alternativ bruk nå, sier Hedum.

Vrient tema

Venstres gruppeleder Sindre Westerlund Mork synes en by uten Peterson er en vanskelig sak å forholde seg til nå. Han er enig i at dersom man skal vurdere alternativ bruk på Peterson-tomten, må det gjøres ut fra en helhetlig tankegang i lys av en kommuneplan.

– Men det er vrient å diskutere dette så lenge Peterson ennå eksisterer, medgir Mork.

Westerlund Mork minner likevel om at det kan finnes et levedyktig næringsliv for Moss også uten Peterson og viser til Union i Skien.
Her mistet 380 personer jobbene sine da Union kastet kortene i 2006, men i dag er det skapt en levende næringspark på Klosterøya i Skien med langt flere arbeidsplasser enn da Union var i drift.

100 mill

Höegh Eiendom betalte 100 millioner kroner for fabrikkområdet da de kjøpte papirfabrikken for å leie den tilbake da Terje Haglund og Roar Paulsrud overtok Peterson fra Mollatt-familien i 2006.

Hvilke tanker Höegh gjør seg om fremtiden for fabrikken under de nye Pemco-eierne, er ikke godt å si.

Höegh har ikke besvart henvendelser fra Moss Avis den siste uken.

Det som er klart er at Höegh vil bygge ut området bak Peterson, Sponvika, med 300 boliger. I tillegg restaurerer Höegh de gamle arbeiderboligene på Verket, og Höegh ønsker også som kjent å bygge opp fredssenteret Barnas Fredsverden ved Konventionsgården.

Industribyen må leve

– Moss er en industriby. Det må vi aldri glemme. Moss er Moss. Vi skal ikke bli som Drammen. Forsvinner Peterson vil det være trist, og et tap for hele byen, sier plassjef Bent Solbakken på Lantmännen Moss, bedre kjent som Mølla.

En fordel

Eiendomsutvikler Dan Sundby derimot, mener løpet er kjørt for Peterson.

– Tenk hvor flott Peterson-området kan bli uten papirfabrikken. Det vil være en styrke for hele byen å utvikle det området til noe annet. Da kan Moss endelig få et levende sentrum igjen.

– Er det ikke det i dag?
– Sentrum i dag er en katastrofe, sier Dan Sundby.