Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan en ny gigantbru mellom Moss og Horten bli

Artikkelen er over 6 år gammel

Statens vegvesen anbefaler å etablere en fastforbindelse mellom Moss og Horten for framtiden. En bru kan stå ferdig i 2026.

Det ble klart etter en pressekonferanse onsdag formiddag.

I den lenge etterlengtede konseptvalgutredningen (KVU) peker Horten og Jeløy utenfor Moss seg ut som landingspunkter for bru og tunnel. En jernbane er det ikke marked for, slås det fast. En eventuell bru, som på lang sikt vurderes som et bedre alternativ enn tunnel, kan stå ferdig i 2026, ifølge rapporten.

Gisle Haakonsen, i aksjonsgruppa «Aksjon Nei til fjordkryssing via Jeløy» er svært skuffet.

– Anbefalingen er alt annet enn det vi håpet på og trodde. Men det vi fryktet skjedde: At de nasjonale samfunnsinteressene ville veie tyngst, sier Haakonsen til Moss Avis.

Se hele pressekonferansen her: (Artikkelen fortsetter under videoen)

Kan koste 60 milliarder kroner

I utredningen kan man videre lese:

«Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast veiforbindelse i korridoren Moss-Horten. En fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring. Horten og Jeløy peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel ut fra trafikale virkninger og forhold knyttet til grunnforhold, teknologi, kostnader, samt muligheter for begrenset arealkonflikter.»

Konseptet med bru mellom Moss og Horten kan redusere reisetiden mellom E6 og E18 med 35-40 minutter.

For å unngå varige inngrep i landskapet i store vernede områder på søndre Jeløy og i Horten, er det forutsatt at brua legges i tunnel eller kulvert ved ilandføring. Antatte byggekostnader for denne løsningen er 35-60 milliarder kroner.

Konseptet med tunnel mellom Moss og Horten gir omtrent samme tidsgevinst som bru for reiser mellom E6 og E18. I dette konseptet er det ikke mulighet for kryss sentralt i Horten, og reiseveien mellom Moss og Horten blir lengre, ca. 30 kilometer.

En tunnel utelukker imidlertid syklende og gående. Antatte byggekostnader for tunnelen er mellom 15-25 milliarder kroner, som gjør at dette konseptet kommer samfunnsøkonomisk bedre ut enn bru.

– Vil bli konflikter

Det som er klart er at det trengs mer utredning før man beslutter om man går for bru eller tunnel mellom Moss og Horten. Men det fremgår klart og tydelig at bru seiler opp som det beste alternativet - på lang sikt.

– Valg mellom bru eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing av ovennevnte forhold. På lang sikt vurderes alternativet med bru som vesentlig bedre i den samfunnsøkonomiske analysen, står det i rapporten.

Det bekrefter prosjektleder Anders Jordbakke i Statens Vegvesen.

Han sier at en bru mellom Moss-Horten gir bedre muligheter for kollektivtransport og sykling og for å knytte byområdene tettere sammen enn tunnel.

På kort sikt anbefales det at riksvei 19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig fergetilbud som skissert i konseptet K1 Forbedret fergetilbud. Dette forutsetter at riksvei 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedveisystemer i Moss og Rygge.

– Og så vil det ikke være mulig å unngå noen arealkonflikter i så store prosjekter, sier Jordbakke.

Videre står det dette i anbefalingen:

«Det vurderes bygging av ny riksvei 23 i bru over Oslofjorden som en bedre løsning enn nytt løp i Oslofjordtunnelen.»

Ingen jernbane

Når det gjelder jernbane så ser man ikke at markedet kan forsvare en investering i størrelsesorden 40-50 milliarder kroner.

På lengre sikt vil det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen.

– Vi er opptatt av en relativt rask beslutningsprosess. Nå overrekker vi dette til statsråden, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen på dagens pressekonferanse. 

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som mottar anbefalingene som nå legges fram.

– Jeg vet at mange har ventet på denne og at den vil bety mye for mange. Nå blir rapporten sendt på lokal høring, og første runde med kvalitetssikring. Deretter går vi mer inn i politikken. Det som er interessant er at samfunnsnytten viser å være stor, uansett løsning. Vi snakker om to fjordkryssinger.

Fornøyd mosseordfører

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, er fornøyd med anbefalingen om en fast forbindelse mellom Moss og Horten.

– Til og med de som har vært opptatt av landskapsvern har seiret, dette er en vinn-vinn-seier for oss alle. Her skal alle høres og få lov å bidra i tiden framover, og jeg er glad for at ferjesambandet skal forsterkes. Vi er opptatt av at kollektivmuligheten må det tas hensyn til, og dette blir viktig å ha fokus på

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien oppsummerer det slik:

– Det de sier er at de anbefaler at bru Moss-Horten bør utredes videre og at den kortsiktige løsningen er flere og mer miljøvennlige ferger. Det skal lages kunstige øyer utenfor Moss og Horten for å spare landskapsvernområder, og det er jeg glad for på vegne av Rygge og Moss. Når det gjelder brua fra Hurum til Emmerstad i Vestby er dette alternativet ute, til fordel for forslaget om bru over Håøya.

John Ødbehr, ordfører i Vestby, er godt fornøyd med forslaget:

– Jeg er glad for at vi ikke får bru over Emmerstad og tror at det endelige resultatet blir bru Moss-Horten og ett tunnelløp til.

Kollega og Frognordfører Thor Westby  får en bru over Håøya, men tror ikke på den.

– Nei, jeg tror vi ender opp med brua Moss-Horten og ett tunnelløp til i Frogn.

Her ser du oversikten over ulike krysningsalternativer

Les mer om den nye Oslofjordforbindelsen på våre temasider

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.