Slik rammes Moss kommune av streiken

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

25.000 stat- og kommuneansatte er tatt ut i streik over hele landet. Mossedistriktet er intet unntak og trapper opp streiken tirsdag etter pinse.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det ble streik i kommunesektoren fordi arbeidsgiver aldri kom med svar på våre krav, skriver fagforbudet.

- Regjeringen har kastet landet ut i storstreik, og det hadde vel de færreste trodd på forhånd, sier Unios forhandlingsleder i staten, Arne Johannessen til NTB, ifølge VG.

Arbeidstakerne var langt ifra fornøyd med tilbudet fra staten. Det ble meklet om både lønn og prinsipper, men til slutt ble altså helheten i tilbudet fra staten for dårlig for arbeidstakerne. En ramme på like under 4 prosent holder ikke for organisasjoner som hadde langt større ambisjoner, skriver VG videre.

Barnehager, skoler og SFO

Tirsdag etter pinse vil folk for alvor merke konsekvensene av streiken i Moss kommune. Da trappes streiken opp til også å omfatte SFO, skoler og barnehager.

- Vi har i ettermiddag varslet arbeidsgiver, Moss kommune, om at uttak til streikens fase to er levert. Tirsdag 29. mai tas ytterligere 188 av Fagforbundets medlemmer i Moss ut i streik, sier hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet i Moss.
Det er ansatte i SFO, barnehager, skoler, pedagogisk senter og resten av staben i Moss drift og anlegg KF (kommunalt foretak).

Fagforbundet i Moss har streikekontor på Folkets hus. Delta har sitt streikekontor på Mitt Hotell.
- Første fase er 40 av våre medlemmer i streik. Det går mot en opptrapping av streiken også hos oss. Tidligst i morgen tidlig kan vi gå ut med informasjon om streikens fase to, sier hovedtillitsvalgt Toril Flakstad i Delta.

Les også: Er forberedt på streik

Slik rammes Moss

Moss kommune har tidlig flagget på sine hjemmesider hva som skjer hvis partene er så uenige at meklingen ender med streik:

Ved streik i kommunal sektor fra torsdag 24.5 vil Moss kommune og de kommunale foretakene bli berørt, skriver de på sine hjemmesider.

Ved årets tariffoppgjør har Delta og Fagforbundet varslet kommunen og kommunale foretak om plassfratredelse for henholdsvis 40 og 154 medlemmer. SLIK SVEKKES MOSS KOMMUNE AV STREIKEN: Kommunal fakturering:

Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.

- Fakturaer vil ikke bli sendt ut og innbetalinger vil ikke bli behandlet.

- Brev fra meglere via Infoland vil ikke bli besvart. Kemnerkontoret:

- Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.

- Det vil ikke bli foretatt utbetalinger (endringsligninger, tilgodebeløp etter avstemming etc).Regnskapsavdelingen:

- Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.

- Det vil ikke bli foretatt utbetalinger til leverandører og andre.

- Det vil ikke bli foretatt utbetalinger fra barnevernssystemet.

- Ingen regnskapsbilag vil bli postert.

- Utbetaling fra sosialsystemet (Socio) gjøres direkte fra NAV til bank og vil ikke bli berørt.

Dette krever de:

- Alle arbeidstakere skal få et likt, generelt kronetillegg.
- Likelønn, økt minstelønn og høyere begynnerlønn.
- En kraftig økning av lørdags- og søndagstilleggene.
- Bestemmelser som sikrer retten til faste, hele stillinger.
- For å forhindre sosial dumping, skal innleide arbeidstakere tilbys like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som fast ansatte.
- Uttelling for real- og formalkompetanse, etter- og videreutdanning.
- Ledere må få uttelling for kompetanse og ansvar.

Moss Avis har prøvd å komme i kontakt med pressekontakt i Moss kommune, Are Hammervold Solvang, uten å lykkes torsdag morgen.

Saken oppdateres - trykk F5 for siste versjon

Artikkeltags