Sliter med arbeidsmiljøet på Melløsparken etter anonym mail

Avdelingsleder Ann Kristin Olaussen viser frem et rom i kjelleren på Melløsparken som frem til i vinter ble brukt til overnatting for ansatte.

Avdelingsleder Ann Kristin Olaussen viser frem et rom i kjelleren på Melløsparken som frem til i vinter ble brukt til overnatting for ansatte. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Mye av innholdet i en anonym mail om Melløsparken tilbakevises av arbeidsgruppen som har gransket den.

DEL

27. april fikk flere politikere i Moss tilsendt en anonym e-post med en rekke påstander om forholdene ved Melløsparken sykehjem. Som Moss Avis tidligere har skrevet ble det i mailen blant annet hevdet at sykepleiere fortsatt benytter overnattingsrom systematisk til permanent bolig på Melløsparken, og at de spiser der gratis.
 

Del på Facebook

Personalmøter

Mailen førte til at det ble gjennomført to store personalmøter ved sykehjemmet. I tillegg har arbeidsgruppen som består av kommunalsjef, virksomhetsleder, avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud vurdert innholdet i meldingen. Arbeidsgruppens konklusjoner legges fram for administrasjonsutvalget fredag. Påstandene om overnatting kommenterer arbeidsutvalget slik:
Det har vært kjent helt fra Norlandia hadde driftsansvaret at det har vært tilrettelagt for overnatting i begrenset omfang. Denne ordningen fortsatte da kommunen overtok driftsansvaret i 2005.

Dette er ikke noe som er prøvd holdt skjult. To ansatte i 100 prosent stilling har hatt denne ordningen i cirka ti år. Enkelte ansatte og vikarer med helgestilling har også overnattet gjennom lengre tid. Etter vedtaket i administrasjonsutvalget 27. april er all ansattovernatting på sykehjemmet stoppet. Det leies midlertidig to hybler på Søsterhjemmet fram til 31. oktober 2011 av hensyn til å ha en forsvarlig drift. Midlertidig blir det også lagt til rette for overnatting for ferievikarer i pleie og omsorgstjenesten på Knausen på Orkerød.

Påstandene om gratis mat blir kommentert slik av utvalget:
Det er ingen ansatte som er gitt tillatelse til å spise gratis på sykehjemmet. Det er ingen indikasjoner på at dette har foregått i noe stort omfang blant ansatte.

Munnkurv

I den anonyme mailen hevdes det at ansatte ved Melløsparken er skremt til taushet av sine ledere. Utvalget kommenterer påstanden slik:
Det henvises i mailen til at virksomhetsleder i skriv av 22. mars 2011 har gitt alle ansatte «munnkurv». Realiteten er at oppmerksomheten rundt de anonyme mailene medførte pågang fra media, og ansatte etterlyste retningslinjer for hvordan de skulle forholde seg. Derfor ble det hengt opp et utdrag fra kommunens arbeidsreglement som var ment å være avklarende.

Arbeidsgruppen anfører at de ansatte ved Melløsparken opplever situasjonen med anonyme mailer og medieoppslag som belastende for arbeidsmiljø og omdømme. De etterlyser en samlet evaluering av hvordan denne saken er håndtert fra administrasjon, politikere og tillitsvalgte.

- Jeg er glad for at arbeidsutvalget har jobbet såpass raskt med denne saken. Det virker som de ansatte har vært involvert i stor grad, og det er bra, sier Tage Pettersen (H). Han har forståelse for at de anonyme mailene oppleves som belastende for arbeidsmiljøet.
Pettersen føler at arbeidsgruppen gir gode svar og er beroliget.
- Men vi må også se denne saken opp mot den eksterne granskningen som skal foretas, legger Pettersen til.

Del på Facebook

Tomas C. Archer (H), leder av administrasjonsutvalget, ser fram til å få den eksterne granskningsrapporten på bordet.
- Anonyme tips er alltid vanskelige å håndtere, sier Archer.

Arbeidsgruppen påpeker overfor politikerne at det er behov for ekstra støtte til arbeidsmiljøarbeid i tiden fremover ved Melløsparken. Det vurderes å hente inn ekstren bistand som kan bidra til gode prosesser blant de ansatte i forhold til å kunne legge dette bak seg på en slik måte at arbeidsmiljøet kan komme styrket ut av det.

Artikkeltags