Tall som presenteres av Avinor viser nemlig at Rygge i perioden januar – august sto bokført med 14.221 avganger og landinger. Fortsetter det slik ut året, vil flyplassen ha passert konsesjonsgrensen på 21.000 flybevegelser allerede til nyttår. Skal flyplassen da fortsatt vokse, må nye rammebetingelser på plass, og det langt tidligere enn antatt.

Mye ned

Juli måned var en knallmåned for Rygge som da med sine nær 180.000 reisende passerte erkerivalen Torp. I august måtte Rygge imidlertid tåle en markant nedgang på 30.000 reisende til 150.000. Dermed seiler Torp igjen forbi med et passasjertall på 163.000 i august.
– Det er sesongmessige variasjoner som gjør at vi faller tilbake. Juli er alltid en god måned for flytrafikken, og på augusttallene ser vi at det tar tid å innarbeide nye ruter, sier markedssjef Silje Thorsen på Rygge.
Det var på utenlandstrafikken at passasjertallet stupte i august. Også Torp fikk en nedtur den måneden, men ifølge flyplassledelsen på Torp, var dette budsjettert, og Torp-tallene falt da også langt mindre enn på Rygge.

Uventet

Forskningssjef Jon Inge Lian på Transportøkonomisk institutt, TØI, som tidligere har postulert at Rygge kommer til å overta for Torp, er overrasket over Rygges passasjersvikt i august.
– Jeg har ingen god forklaring på at fallet kunne bli på hele 30.000 passasjerer. Det er overraskende, sier han.
– Tror du fortsatt mer på Rygge enn på Torp?
– Ja, fordi Ryanair satser mye tyngre i Østfold enn i Vestfold. Rygge vil passere Torp, men samtidig er det ingen fare for at Torp skal bli avviklet. De har fortsatt Ryanair, og omlandet for Torp er betydelig, sier Lian.
– Det har vært en viss debatt om næringsprofilen til Rygge. Hva er dine synspunkter på det?
– Skal Rygge tilfredsstille næringslivet må man få inn nettverksselskaper som kan fly Amsterdam, København og Frankfurt to ganger om dagen. Det er dette næringslivet etterspør, sier Jon Inge Lian på TØI.

Opp 10 prosent

Til sammen 3.745.000 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i løpet av august i år. Dette er en økning på 10 prosent i forhold til samme måned i 2009. Økningen var nærmere 12 prosent på utland og ni prosent på innland.
Avinor-tallene viser at Gardermoen hadde en økning i antall passasjerer på totalt 10,7 prosent, Bergen 10,2 prosent, Stavanger 8,7 prosent og Trondheim lufthavn, Værnes 6,1 prosent.

Tar trafikk

Tallene for Gardermoen kunne vært enda høyere, mener Jon Inge Lian.
– Selv om Ryanair på Rygge nok genererer ny trafikk, tar Rygge også reisende på bekostning av Gardermoen, sier Jon Inge Lian i Transportøkonomisk Institutt.