Statens vegvesen tøyer politikernes tålmodighet

 Både Irene Johansen (Ap) og ordfører Tage Pettersen etterlyser Statens vegvesens utredning om transportforholdene i Moss og deler av Rygge.

Både Irene Johansen (Ap) og ordfører Tage Pettersen etterlyser Statens vegvesens utredning om transportforholdene i Moss og deler av Rygge. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Vi er i ferd med å miste siste rest av tålmodighet med Statens vegvesen, sier H-ordfører Tage Pettersen og stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap).

DEL

– Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det. Spørsmålet er hvor lenge vi skal vente. Det er ett og et halvt år siden Statens vegvesen skulle ha ferdig det vi kaller konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Moss og deler av Rygge. Etter det har vi måttet tåle flere utsettelser. Sist ble vi lovet at KVU’en skulle foreligge nå før sommerferien. Det gjør den ikke, sier Tage Pettersen.

Ber om møte

– I siste møte i bystyret ble forholdet rundt den manglende KVU’en tatt opp i flere saker. På den bakgrunn har jeg nå per brev bedt Statens vegvesen om et møte der vi vil be om en bekreftelse på at KVU’en blir ferdigstilt, og en framdriftsplan, sier ordfører Pettersen.

Det nikker Irene Johansen bifallende til.
– Det er positivt med en slik henvendelse. For dette er noe som angår hele Moss, og som det bør være bred politisk enighet om, sier hun.

LES OGSÅ: – En meget krevende prosess, sier Johnsen i Statens vegvesen

Riksvei 19

Moss kommune har flere store planprosesser på beddingen. Ikke minst gjelder det kommunedelplanen for riksvei 19, som går fra ferjekaia og gjennom Moss sentrum til Patterød, og som byr mossesamfunnet på store trafikale og miljømessige utfordringer.

Overordnet

– Vi har hatt som mål at denne kommunedelplanen skal kunne sluttbehandles i bystyret innen utgangen av året. Men det kan vi ikke før KVU’en ligger på bordet, slik at vi vet hvilke overordnede løsninger Statens vegvesen anbefaler for denne delen av transportsystemet i Moss, sier Pettersen og Johansen.

Henger sammen

– Det er jo anbefalingene fra veivesenet som legger grunnlag for så vel finansieringen av de tiltakene som skal til for å løse trafikkproblemene i Moss – for den framtidige jernbaneløsningen og en utbygging av Moss havn. Alt henger sammen med alt, nær sagt, og derfor er det så tvingende nødvendig å få ferdig konseptvalgutredningen så raskt som overhodet mulig, framholder de to.

Tunnel

Etter det ordfører Pettersen kjenner til, heller Statens vegvesen nå i retning av at en langt tunnel fra Blinken/Moss havn ut til Innfartsveien ved Tykkemyr er det alternativet som best kan løse trafikkproblemene i Moss.

– Men riksvei 19 ligger per i dag ikke inne i veivesenets forslag til prosjekter som bør inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Og dit kommer den ikke før vi har fått og behandlet KVU’en. Sånn som situasjonen er nå, frykter jeg at riksvei 19 i Moss ikke blir nevnt i NTP for perioden 2014–2023, sier Irene Johansen, som mener at Moss bør ha på plass et finansieringsopplegg i god tid.

– Jeg er klar til å ta finansieringsdebatten så fort KVU’en ligger på bordet. Og det er mitt og hele det politiske Moss’ håp at det kan skje så fort at bystyret kan behandle saken og avgi sin høringsuttalelse i møtet 17. september, sier Tage Pettersen.

Artikkeltags