Dette kommer frem av kommunenes rapportering til Fylkesmannen i Østfold. Antall gjennomgåtte meldinger per år i Østfold har økt fra 1448 i 2003 til 2394 i 2009.

Fokus på samarbeid

Økningen i antall saker kan skyldes at utsatte barn og unge som har behov for hjelp fra barneverntjenesten i større grad blir fanget opp, skriver Helse- og sosialavdelingen hos Fylkemannen i Østfold i sin årsrapport for 2009.

– I den siste tiden har det jo vært et større fokus på samarbeid på tvers av de ulike tjenestene, og man har også jobbet for et åpnere barnevern fra sentralt hold. Dette har åpnet for nye strukturer som gjør at flere melder ifra, sier Atle Grønstøl, seniorrådgiver i Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

Les også: Østfoldkommuner betaler ut oppreisning til barnevernsbarn

Mer bevisste

Han nevner og så at man har hatt et landsomfattende tilsyn for å se på hvordan dette samarbeidet fungerer og at Barnevernet da kan ha blitt mer bevisste på å tilrettelegge for samarbeid mellom de ulike tjenestene som skole, sosialkontor, politi, BUP og sykehus.

– De fleste meldinger kommer fra en av disse, og i den grad de kommer fra andre så er det ofte foreldre som melder selv, forteller Grønstøl.
Relativt få meldinger kommer fra barnehage og helsestasjon, og dette har tilsynsmyndigheten også påpekt tidligere.

Vil spare millioner

Som Moss Avis skrev i går ønsker Barneverntjenesten i Moss å spare flere millioner kroner på bedre intern samhandling mellom de ulike tjenestene. I høst ble Barneverntjenesten lagt under Oppvekst-og helsetjenesten sammen med blant annet Familiesenteret.

Barnevernstjenesten i Moss hadde i 2009 et forbruk på totalt 39 millioner kroner (i artikkelen i går hadde komma falt ut slik at beløpene ble feil). Forbruket i fjor ble sju millioner kroner mer enn budsjettert.

Les også: Tror ikke barnevernet vil lide under innsparing