Det nye nettstedet er blitt et viktig bindeledd mellom trafikanter, kommuner og andre veimyndigheter. Der kan folk rapportere om problemer og mangler med veier. Nettstedet sørger deretter for at meldingen blir sendt videre til den instansen som har ansvaret for den aktuelle veien. Målet er at dårlige veier raskere skal bli utbedret.

Les også: 15 beboere klager på dårlig asfaltering i Hammerdalen

Del på Facebook

Frode Nilsen er blant de mange mossingene som har brukt tjenesten. Onsdag 17. august skrev han inn følgende melding:
– Fjordveien er en mare å kjøre. Før sommeren ble det gravd i veien og deretter asfaltert uten å valse flatt. Bilen rister til alle kanter når man kjører over. Selv med en hagevalse kunne man ha gjort en bedre jobb.

Olav Dalåsen har rapportert inn dette om miljøgaten Klostergaten:
– Trær er plantet i Klostergaten, men noen er brukket. Et annet tre er tørket inn. Det bør plantes inn nye trær.

Terje Johannessen melder om elendig asfaltering og hull:
– De ansvarlige myndigheter byrde ta en sjekk av hele Fjordveien. Det er flere hull i denne gaten.

Les også: Trafikken som kveler Moss

Rullestol

En mossing som vil være anonym rapporterer om hull i veien ved fotgjengerovergangen øverst i Fjordveien:
– For rullestolbrukere er disse hullene et problem. Det gjelder også selve malingen på feltet. Rullestolen humper opp og ned så ille at jeg må kjøre utenom for ikke å skade meg.

Det har også kommet inn en anonym klage om trafikkfarlige forhold i krysset Carsten Ankers gate/Fjordveien:
– Denne fartsdemperen med gangfelt har en meget farlig avslutning som er livsfarlig for syklister. Dette bør fikses umiddelbart.
Om Lerkeveien rapporteres følgende fra en person som vil være anonym:
– Gravearbeid i forbindelse med bytte av lysstolper er ikke avsluttet. Det er en stor sandhaug her på «fortau» og i veibane.

Les også: Deler av Ekholtveien er i oppløsning

God erfaring

Daglig leder HansJacob Henæs i Moss drift og anlegg KF (kommunalt foretak) er blant dem som mottar noen av klagene som sendes til FiksGataMi.

– Vi får blant annet saker som gjelder manglende brøyting om vinteren. Jeg synes denne ordningen fungerer rimelig bra. Det er fint at ansvarlige myndigheter blir gjort oppmerksom på feil og mangler med veier, slik at ting kan bli rettet så raskt som mulig. Ofte handler klagene om mindre ting som det er fort gjort å få ordnet, sier Henæs.

Han legger til at personer som ikke har tilgang til internett fortsatt kan klage til de ansvarlige instansene når de oppdager feil og mangler på veiene:
– Det holder å ta en telefon. Da skal vi se på saken og vurdere om mangelen kan utbedres umiddelbart, eller om vi må sette saken på venteliste og ta den etter hvert.

Del på Facebook