Gå til sidens hovedinnhold

Svaksynte og blinde provoseres av Kirkeparkens Byggeskikkpris

Artikkelen er over 11 år gammel

Svaksynte og blinde blir provosert over at Kirkeparken v.g.s. fikk Byggeskikkprisen. Skolen bryter med regler for universell utforming, mener de.

Skolens eier, Østfold Fylkeskommune, er i år utpekt til å være pilotfylke for universell utforming. De er ansvarlig for utbyggingen, og mottok sammen med arkitektfirmaet Link Signatur og rektor Gjerstad Byggeskikkprisen i Moss den 5. mars.

Ikke tilgjengelig nok

Nå har de mottatt et brev fra Fylkesrådet for funksjonshemmede, som den 16. og den 24.november i fjor var på befaring på skolen. I brevet er det listet opp en rekke forhold ved bygget som Fylkesrådet mener ikke oppfyller krav til tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Manglende kontraster mellom vegg og gulv, svake kontraster på merkingen av dører, manglende ledelinjer og manglende merking av store glassflater og dører er de viktigste punktene.
– Dette er ikke bra nok, sier Kari Lundeby, som er leder av Norges Blindeforbunds avdeling i Østfold. Hun mener at det til nå har vært alt for dårlig kompetanse på universell utforming.
 

Må ta seg for

For svaksynte Cathrine Ravnanger er det å komme inn i den nye vestibylen på skolen noe av det vanskeligste.
– Dette er det verste rommet å komme inn i. Det er så mye lys, og når jeg går mot biblioteket så må jeg ta meg for jeg ser ikke om døren er åpen, sier Ravnanger. Hele veggen og døren er av glass og uten noen form for merking. Selv dørhåndtaket er av glass, påpeker Ravnanger. Hun synes det er fryktelig strevsomt å ta seg rundt i det nye bygget.

– Det er ingen form for ledelinjer, og når vegg og gulv flere steder går i ett, er det vanskelig å orientere seg, sier hun.

Mye gjenstår

Ravnanger har valgt å gå på formgivningslinja på Kirkeparken og har i flere år vært eneste elev med synshemming på skolen. Hun og moren hennes sier at de har tatt opp problemene med skolens ledelse, både før, under og nå etter at byggeprosessen var ferdig.
– De har sagt at de skal rette på noen av de tingene vi har pekt på, men det er fortsatt mye som gjenstår, sier de. De stiller seg uforstående til at ikke de ansvarlige for byggingen har tatt mer hensyn til kravene om universell utforming og økt tilgjengelighet.

Burde tatt hensyn

Byarkitekt i Moss og leder av juryen for Byggeskikkprisen, Nils Ellefsen, uttrykker skuffelse over at byggeier ikke har tatt de nødvendige hensyn til universell utforming.
– Men på det tidspunktet Kirkeparken v.g.s. ble prosjektert så var det ikke noe forskriftskrav. Likevel burde man absolutt tatt hensyn til dette, sier han.
– Men er dette med universell utforming noe dere vurderer og tar hensyn til i valget av vinneren til Byggeskikkprisen?
– Statuttene våre er fra såpass mange år tilbake, og det står derfor ingenting der om det, sier Ellefsen. Det skal ha vært diskutert om man nå bør revidere disse statuttene, og Ellefsen sier at det da bør være et minimumskrav om at hensynet til universell utforming er ivaretatt.
– Ville dere vurdert prisvinneren annerledes, om dere hadde kjent til disse manglene?
– Nei. Det er fortsatt såpass mange bygg i dag som er nødt til å rette opp dette nå i forhold til diskrimineringslovgivningen, så det ville vi ikke, sier Ellefsen.