I samme undersøkelse kommer det frem at nær halvparten av de spurte ikke vet at man kan miste førerkortet om man blir stoppet med promille på sykkel.

Mens det i Norge er en promillegrensen på 0,2 for bil og 0,8 for fritidsbåt, er det ingen promillegrense for syklister.

Er man imidlertid overstadig beruset, kan man allikevel straffes for overtredelse av veitrafikklovens § 21 som sier: Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

Det finnes altså ingen konkret promillegrense for syklister, men det vil være en skjønnsvurdering i hvert tilfelle.

Skader man seg selv eller andre som følge av sykling med promille, vil dette kunne gi avkortning av eventuell erstatning fra forsikringsselskapet.

– Det skal ganske mye til for å miste lappen som følge av fyllesykling, men det finnes tilfeller. For et par år siden ble en Oslo-mann pågrepet av politiet med to i promille. Han mistet førerkortet, sier Stefan Langva, direktør for privatmarkedet i Codan Forsikring