Tage ber om gjennomgang med Kleppa

 Mosseordfører Tage håper på positiv respons på sin anmodning om et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Mosseordfører Tage håper på positiv respons på sin anmodning om et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ordfører Tage Pettersen (H) ber om et møte med samferdselsministeren for å drøfte den alvorlige situasjonen som Moss er i etter Peterson-konkursen.

DEL

I et brev til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa viser ordfører Tage Pettersen til at hjørnesteinsbedriften Peterson Paper gikk konkurs tidligere i april, og at 260 ansatte mistet jobben.

Han påpeker at en utvikling av Peterson-området på 140 mål og etablering av ny virksomhet er helt avgjørende for Moss by.

Må vekk

– Men da er man avhengig av at dagens jernbanetrasé gjennom bedriftsområdet blir lagt om i tråd med godkjente planer. I klartekst betyr det i en jernbanetunnel fra Sandbukta til Moss stasjon, sier Tage Pettersen, som overfor Moss Avis melder at han vil invitere gruppelederne i Moss til å være med på et eventuelt møte med statsråd Kleppa.

Godkjente planer

I brevet minner ordføreren om at Jernbaneverket (JBV) nå har godkjent hovedplan for dobbeltspor fra Sandbukta til ny Moss stasjon (2008) og en godkjent kommunedelplan for traseen fra Moss til Såstad i Rygge.

JBV har selv gått inn for at hele denne strekningen planlegges og gjennomføres i ett. Og Pettersen understreker at det er viktig at JBV omgående setter i gang detaljplanlegging – et arbeid som Moss kommune og Østfold fylkeskommune er villig til å forskuttere med 25 millioner kroner.

Kapasitet

– Etter det JBV har opplyst, finnes det nå kapasitet og kompetanse til å gjennomføre detaljprosjekteringen, anfører han.

– Transportetatenes forslag til framdriftsplan, men en forutsetning om at rammemidlene må økes med 45 prosent for at Mossetunnelen kan bygges, er en katastrofe for Moss, som nå har ventet i bortimot 30 år på byggestart, tilføyer han.

Ny jernbanetrasé gjennom Moss ble vedtatt av styret i NSB i 1994. Og gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) og JBVs framdriftsplan tilsier byggestart i 2014, påpeker Pettersen.

Hindres

– Moss kommune og Statens vegvesen vil i løpet av 2012 ha fullført både en KVU (en konseptvalgutredning) for hovedveinettet i Moss og Rygge og kommunedelplan for riksvei 19, som inkluderer tilførselsvei til ferjesambandet mellom Moss og Horten, redegjør Tage Pettersen i brevet til statsråd Kleppa, som han håper på rask respons på.

– Og bedring av framkommeligheten på hovedveinettet kommer vi ikke videre med uten at det bygges nytt dobbeltspor gjennom Moss, avrunder ordføreren.

Artikkeltags