Tage Pettersen er kritisk til Moss Aps siste trafikkutspill

– Vi snakker om de samme problemene og koker den samme grøten på hvert møte, sier Tage Pettersen (H). Da hjelper det lite at Moss Ap kommer med de samme forslagene som er lansert tidligere, mener han.

– Vi snakker om de samme problemene og koker den samme grøten på hvert møte, sier Tage Pettersen (H). Da hjelper det lite at Moss Ap kommer med de samme forslagene som er lansert tidligere, mener han.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Arbeiderpartiets siste utspill om trafikkløsninger i Moss blir slaktet av Tage Pettersen (H). – Ikke fnugg av nytt, sier han.

DEL

Det var i lørdagens Moss Avis at Tomas Colin Archer og Hanne Tollerud, Aps toppkandidater ved valget neste år, kom med tre forslag til løsninger som på kort sikt skal virke avbøtende på trafikkproblemene i Moss sentrum: Fire felt over Kanalbroen og videre opp til rundkjøringen ved Glassverket. Køfri innkjøring til Bastøfergene. Flytting av bussholdeplassen ved Flemmingkrysset.

Tenkt tidligere

- Her er det intet nytt under solen. Dette er tanker som er tenkt tidligere, og det opptil flere ganger. Det minner meg om munnhellet som sier at flere kokker gir mer søl, sier Tage Pettersen, som er Høyres ordførerkandidat i Moss.

– De to Ap-toppene mener noe. Så mener partifelle Erik Roth Nilsen noe. Resultatet blir kaos og viser hvor handlingslammet byens største parti er når det kommer til stykket. Her ligger noe av nøkkelen i en sterk politisk ledelse. Vi må ha én person som tar lederhatten og samler troppene, utdyper han.

Samlet front

– Og da sier du at ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap) ikke er rett person?

– Å få løst trafikkproblemene er så viktig for mossesamfunnet at vi behøver en enda tydeligere ordfører. En samlet front og et sterkt lokomotiv er viktig hvis vi skal nå frem overfor storting og regjering, svarer Pettersen.

Han viser til at de forslagene Ap kom med i lørdagsavisen, ble vedtatt av et samlet bystyre for to–tre år siden.

Samme grøten

– For et drøyt år siden ble det nedsatt en gruppe som skal arbeide videre med disse sakene. Vi møtes én gang hver fjerde til sjette uke. Og vi koker den samme grøten hver gang. Vi snakker om de samme problemene hver gang, men ingen løsninger kommer på bordet. Dette er bortkastet tid, fremholder Pettersen.

– Hva er rett fremgangsmåte, slik du ser det?

– For det første må vi få mer «trøkk» og fremdrift i arbeidet i denne gruppen. Stortinger er jo enig i at det skal bygges ny jernbanetunnel fra Sandbukta – en tunnel som i tillegg vil legge til rette for en varig veiløsning i Moss sentrum. Vi må bli enda flinkere til å synliggjøre overfor regjeringen hvor viktig det er å få fortgang i dette arbeidet, og særlig overfor en samferdselsminister som synes å styre helt etter eget forgodtbefinnende, avrunder H-toppen.

Artikkeltags