Tage Pettersen etterlyser sunt bondevett

Tage Pettersen (H) mener både politikere og byråkrater bør bruke media mer, men utvise godt skjønn og aldri kritisere enekelaktører offentlig.

Tage Pettersen (H) mener både politikere og byråkrater bør bruke media mer, men utvise godt skjønn og aldri kritisere enekelaktører offentlig. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Debatten går etter at borgere i Moss ble bedt om å besinne seg og kalt vanskelig av kommunalt ansatte. Høyres Tage Pettersen etterlyser sunt bondevett i omgangen med media.

DEL

- Det handler om å utvise sunt bondevett, sier Tage Pettersen når moss-avis.no ringer ham for en utfyllende kommentar vedrørende kommunalt ansatte som er ute i media og fronter sine meninger i enkeltsaker.

Les eksempler fra den siste uken her:

Fikk beskjed om å besinne seg.

Moss kommune i heftig p-krangel med Europark.

Pettersen er blant flere som reagerer på denne bruken av media, blant annet fordi man som enkeltmenneske lett kan føle seg maktesløs og uthengt når man møter kritikk fra en offentlig instans som en kommune.

Han frykter at det har ligget dårlige holdninger under vannskorpen og vaket som har kommet til syne i disse sakene. At det kan være et tegn på at man ikke ser sin rolle som serviceinstitusjon og setter innbyggerne i sentrum. Og at oppslagene er et utslag av at det ikke har vært kultur for å ta dette på riktig måte. Pettersen sier han har stor forståelse for at det kan føles urettferdig å motta kritikk, også når man er kommunalt ansatt, særlig hvis den er urettmessig, men at det handler om å forvalte sin rolle og dermed trå mer varsomt enn andre. Mener man fra kommunalt hold at det bør svares tilbake i en slik sak bør det i tilfelle være rådmannen som gjør dette på vegne av sine ansatte, ellers bør kritikken behandles internt.

Hva med ytringsfriheten?

I fredagens utgave av Moss avis kommer det frem at rådmann Inger-Johanne Fjeldbraaten mener en av måtene å få bukt med kommunalt ansattes uheldige medieytringer er å be journalister om gjennomlesning av alle intervjuer.

Det kan bli litt tungrodd?
- Har du kontroll på det du sier i første omgang så er ikke behovet for gjennomlesning så stort, kommenterer Pettersen.

Høyre er et parti som holder ytringsfriheten høyt og flagger den som et viktig ideal i sin politikk. Men gjelder den ikke for kommunalt ansatte? Og hvor går grensen mellom å være varsomme i sine uttalelser og det å polere språket til byråkratisk glatthet som ingen forstår noe av?

Pettersen påpeker at han på ingen måte ønsker noen munnkurv for kommunalt ansatte, noe han har presisert gjentagne ganger. Tvert i mot mener han at Moss kommune skulle intensivere bruken av media for å tydeliggjøre sitt budskap, etterstrebe åpenhet, og også ta i bruk sosiale medier. Men at det er svært viktig at i saker som omhandler enkeltaktører må man ta på alvor maktforskjellen mellom aktørene og at dette ikke er på kollisjonskurs med ytringsfriheten.


 

Artikkeltags