Tatt i 122 km/t i 70-sone

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Opptatt med en potensiell kunde på telefonen, fikk ikke Vestby-mannen (46) med seg at det gikk noe fort der han kjørte på E6 i retning Sarpsborg. At det var nedsatt hastighet på deler av strekningen gjorde ikke overtredelsen noe bedre.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det var i begynnelsen av juni i år at Vestby-mannen ble stanset av politiet etter å ha kjørt alt for fort på E6.

Mannen kjørte sydover gjennom Eidet-tunnelen og nærmet seg Kalnes-sletta utenfor Sarpsborg, hvor det pågikk anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av nytt Østfold-sykehus, da blålysene ble synlige. Øverste tillatte hastighet på stedet var nemlig redusert fra 100 til 70 i forbindelse med arbeidene.

Og Vestby-mannen holdt alt for høy hastighet.
- Han ble målt til 122 kilometer i timen i 70-sonen, fikk tingretten høre da saken var oppe til behandling.

Hastigheten hadde han holdt over en strekning på nesten 2500 meter.

Tidligere bøtelagt

Selv erkjente mannen at han var uoppmerksom da han snakket med en potensiell kunde på telefonen. Han benyttet handsfree, og forbindelsen var dårlig.
- Jeg hadde ikke fått med meg at fartsgrensen var satt ned, beklaget han.

Ved straffeutmålingen fant retten det skjerpende at mannen hadde holdt høy hastighet over en lengre strekning, og det faktum at han også tidligere er bøtelagt for overtredelser av vegtrafikkloven.
Retten kom derfor til at straffen skulle settes til 30 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager. Den subsidiære fengselsstraff ble satt til 15 dager.

I tillegg mistet mannen retten til å kjøre bil i 11 måneder, med krav om full kjøreprøve dersom han ønsket å kjøre etter dette.

Vestby-mannen vedtok dommen på stedet.
 

Artikkeltags