Beredskapstrinnet iverksettes som et generelt varsel om mulig terroraktivitet av uforutsigbar type og omfang, og at hensikten er å bevirke økt årvåkenhet, inkludert gjennomgang av relevante handlingsplaner, samt å innføre skjerpet adgangskontroll.

Det bekrefter vakthavende ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø overfor Aftenbladet.

- PST er orientert om at Forsvaret har hevet sin beredskap. PST vurderer det slik at det slik at trusselbildet mot Norge er uendret. Det er altså ingen forestående terrortrussel, skriver kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

Hensikten er å bevirke økt årvåkenhet, inkludert gjennomgang av relevante handlingsplaner, samt å innføre skjerpet adgangskontroll.

Skjerpet årvåkenhet

- Dette betyr skjerpet årvåkenhet. Fra før har vi gode vaktrutiner, så det er kun snakk om å skjerpe disse, sier pressetalsmann for forsvarssjefen, major Vegard Finberg til NRK.

Han sier at det ikke er noen dramatikk i nivåhevingen, og at det ikke vil bli merkbart. Det skal heller ikke være snakk om noen reell trussel.

22. juli

Beredskapsnivå A for Alfa ble også innført  22. juli og ble opprettholdt i to døgn etter terrorhandlingene.

LES OGSÅ: Forsvarsstyrker fra Rygge ankom Utøya over én time etter pågripelsen av Breivik

Gjelder Rygge også

Ved Rygge flystasjon har de også satt terrorberedskapen til nivå Alfa.

– Ja, det gjelder også Rygge flystasjon. Det gjorde vi tidligere i ettermiddag, sier sjef ved Rygge flystasjon Rolf Folland til NRK.

LES OGSÅ: Helikopterberedskapen på Rygge videreføres

Strengere kontroll

På Rygge flystasjon økes vaktholdet, og det innføres strengere adgangskontroll.

- At beredskapsnivået heves til nivå A er ikke dramatisk, og innebærer at vi skjerper kontrollrutinene, sier kaptein Stian Roen, fungerende kommunikasjonssjef i Luftforsvaret til moss-avis.no.

- Hva ser dere etter under disse kontrollene?
- Det kan jeg ikke gå inn på, men det går ut på å være ekstra årvåken, og å iverksette noen ekstra tiltak, sier Roen.

- Det er ingen dramatikk i dette, beredskapsnivå A er det laveste av fire beredskapsnivåer. I tillegg har vi B, C og D (se faktaramme).

Beredskapsnivået heves i alle militære anlegg i Norge, og denne type nivåheving har blitt brukt før, blant annet etter 11. september 2001, da terrorister krasjet med fly inn Twin Towers i New York.