Tillitsvalgte og politikere får kritikk av ansatte i Moss kommune

Heller ikke tillitsvalgte er perfekte, sier Hilde Torgersen i Fagforbundet Moss. Hun synes det er greit å få direkte tilbakemelding dersom noen er misfornøyde med noe hun har gjort eller sagt.

Heller ikke tillitsvalgte er perfekte, sier Hilde Torgersen i Fagforbundet Moss. Hun synes det er greit å få direkte tilbakemelding dersom noen er misfornøyde med noe hun har gjort eller sagt. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ansatte i Moss kommune har sendt en anonym varsling med kritikk av politikere og tillitsvalgte til rådmannen i Moss.

DEL

Den anonyme varslingen ble mottatt av Moss kommunes arkiv torsdag 5. mai. I går formiddag sendte rådmannen i Moss varslingen videre på e-post til alle gruppelederne i bystyret.

«Med denne varslingen ønsker vi å påpeke det vi mener er kritikkverdige forhold med tanke på hvordan rådmann, ledere og ansatte fremstilles av politikere og til dels tillitsvalgte i media. Denne ukulturen gjør noe med arbeidsmiljøet på flere nivå i organisasjonen.
Vi ønsker ikke å være en del av en organisasjon med så dårlig ytringsklima, hvor det nærmest opprettes personalsaker mot enkelte av våre ledere i media.
En side av saken er at noen ansatte kan ha uttalt seg uheldig i media, men dette rettferdiggjør ikke at politikere kan uttale seg om at «alle ansatte» i Moss kommune er sutrete.
I tillegg spekuleres det i om administrasjonen bevisst tilbakeholder informasjon om et bestemt resultat», heter det blant annet i varslingen, som avsluttes med «Hilsen noen ansatte som ønsker en arbeidsplass med godt samarbeidsklima!»

Del på Facebook

Vanskelig

Slike varslinger blir vanskelige å håndtere, fordi vi ikke vet hvilke saker det gjelder, eller hva det konkret siktes til, sier Hilde Torgersen i Fagforbundet Moss.

Men hun tror at varslingen blant annet kan gjelde saker i Moss Avis om ulovlig overnatting på sykehjem.
Hun blar i Fagforbundets utklippsmappe over saker der de har uttalt seg til Moss Avis i tiden rett før 5. mai. Der finner hun blant annet saken «Full oppvask om overnatting» fra Moss Avis 29. april. I saken uttaler Torgersen: Fagforbundet er ikke med på å holde ting skjult lenger.

- Det er korrekt gjengitt. Det er aldri heldig at arbeidsmiljøproblemer brettes ut i media. Men det er nå en gang slik i kommuner at alt skal være åpent og gjenstand for innsyn, sier Torgersen.
Hun legger til at heller ikke tillitsvalgte er perfekte:

Ta opp saken

- Hvis vi har gjort noe feil, er det greit å få tilbakemelding om det. Mitt budskap til dem som har sendt den anonyme varslingen er at de bør ta opp saken med tillitsvalgte eller samarbeidsforumet på sine arbeidsplasser, eller direkte med oss varslingen eventuelt gjelder.

Hovedtillitsvalgt NilsJørgen Kraft synes det er fint at de ansatte har varslet om dette. Men også han tror det hadde vært bedre om de hadde tatt direkte kontakt med hovedtillitsvalgte og sagt fra åpent om hva de reagerer på.

Erlend Wiborg (FrP) sier han tar varslingen på alvor:
- Jeg er enig i at vi politikere ikke skal angripe enkeltsaksbehandlere i media. Vi har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte, men samtidig må vi politikere ivareta rollen vår som innbyggernes ombudsmenn. Rådmannen må tåle kritikk.

Tage Pettersen (H) sier det må være klima og takhøyde for å diskutere denne typen ting. Samtidig som vi politikere har arbeidsgiveransvar for de kommuneansatte, har vi også et ansvar overfor innbyggere og næringsliv.

- Hvis jeg har uttalt noe i media som kan oppfattes som personangrep på enkeltansatte, så har det vært utilsiktet fra min side.
Sindre W. Mork (V) sier han støtter varslingen fullt ut:
- Venstre ønsker en åpen kommune hvor folk har innsyn og ansatte uttalerett uten å bli hetset for det. Kritikk kan vi fremme i politiske organer, og kritikk i media skal gå på sak og ikke på personer.

Artikkeltags