Gå til sidens hovedinnhold

Tomtekrangel så busta fyker

Artikkelen er over 6 år gammel

Det krangles så busta fyker i Vardeveien i Son. Mye står på spill for begge parter. I går måtte fylkesmannen på banen i et forsøk på å løse konflikten.

Huseier Otto Johansen i Vardeveien 38 er fortvilet og opprørt:

– Vi fratas vanlig dagslys. Vi får en knugende og massiv 20 meter lang vegg rett foran terrassen dersom naboen får tillatelse til nybygget i Vardeveien 42.

Johansen har ikke tenkt å gi seg, selv om både bygningssjefen og planutvalget har sagt ja til boligen naboen har søkt om å få oppføre. Derfor var Odd Meldal og Hege Rasch-Engh fra fylkesmannen til stede i går for å danne seg et bilde av den konfliktfylte byggesaken.

På eget ansvar

Tiltakshaver Per Finstad-Bye mener han har gjort alt han kan for å ta hensyn til naboskapet:

– Denne saken startet med en byggesøknad i 2012. Vi ville først bygge et funkishus med takterrasse og fikk OK fra kommunen. Fylkesmannen derimot, sa nei. Nå har vi omprosjektert hele huset og jeg vil hevde at vi følger reguleringsplanen hundre prosent. Det mener også kommunen.

For Finstad-Bye og entreprenør Thomas Pedersen-Liverød er tid penger. Utbygger har begynt grunnarbeidene på eget ansvar.

– Flere utsettelser nå er uheldig for oss som bedrift, sier entreprenøren.

Snu huset

Johansen på sin side viser til planen for området og ber sin nye nabo om å snu huset slik at møneretningen blir liggende nord-sør:
– Man kan jo bare se seg rundt her. De tre siste husene som er bygget på feltet følger nord-sør-regelen for feltet. Men her skal det altså tillates et bygg som ligger øst-vest?

Finstad-Bye er oppgitt:
– Vi kan ikke bare snu huset. Da må vi også tegne det helt på nytt.

Håper på løsning

Begge parter håper at befaringen med fylkesmannen skal løse saken til deres fordel:
– Vi kjenner saken godt og har den dokumentasjonen vi trenger, sa Hege Rasch-Engh da argumentene fløy på kryss og tvers i byggegropa i går.

– Hensikten med befaringen er å danne oss et bilde av området og se terrenglinjene. Jeg regner med å ferdigbehandle saken i løpet av de nærmeste dagene.

– Umulig å se terrenglinjene

Og det er nettopp terrenglinjene som er det kilne punktet i saken. Reguleringsplanen sier at hovedmøneretningen skal følge terrengets hovedretning. Dette er ifølge Johansen nord-sør.

Bygningssjefen i Vestby sier i sin kommentar at det ikke er mulig å antyde hvorvidt terrenget har en bestemt hovedretning. Bygningssjefen erkjenner at Johansen vil miste noe sol, men at dette ikke er nok til å stoppe nybygget. Da klagen var til behandling i planutvalget 25. august 2014, avviste et enstemmig utvalg klagen fra Johansen.