24-åringens sommerjobb er ganske uvanlig: han utvikler et ubemannet autonomt fly (UAV) i prosjektet LocalHawk 2012 i Kongsberg Defence Systems.God tekniskt innsikt

Til vanlig studerer Torleif til sivilingeniør i teknisk kybernetikk på NTNU i Trondheim, men i sommer er skolebenken erstattet med det fremste av norsk høyteknologisk industri.

Det var mer enn 800 søkere til de ulike stillingene som sommerstudent i KONGSBERG, og Torleif er blant de 19 studentene som deltar i Local Hawk sommeren 2012.
– Det er en spennende jobb og vi lærer noe nytt hver dag, sier han.

LocalHawk er et tverrfaglig studentprosjekt som går over flere år frem til 2017 med studenter fra ulike teknologiske studieretninger og årstrinn.

Det langsiktige målet er å utvikle en fungerende prototype på en UAV som skal søke etter og identifisere forhåndsdefinerte objekter på bakken. Flyet skal rapportere om interessante funn til bakkestasjonen via en radiolink.

For å løse oppgaven benytter studentene blant annet kamera, radar og avansert bildebehandling.

Med hjelp fra erfarne veiledere i bedriften skal studentene i løpet av sommeren utvikle flydesign, elektronikk, styresystem og algoritmer.
Ordningen med sommerstudenter er en vinn-vinn-situasjon for studentene og bedriften.

Mangel på kvalifisert kompetanse

I en tid med mangel på kvalifiserte ingeniører får bedriften vist seg frem blant fremtidige arbeidssøkere og studentene får nyttig arbeidserfaring fra næringslivet.

– Som sommerstudent får jeg mulighet til å prøve ut det jeg har lært i praksis og jeg får økt forståelse for hvilke muligheter ingeniøryrket gir, sier Torleif.