– Trodde jeg gjorde noe bra for Sjøhagen

Ragnar Amundsen (til venstre) tok første tur med daværende mosseordfører Paul-Erik Krogsvold i 2011. Amundsen var glad da han fikk utvidet busstilbudet. Det viste seg at ikke alle beboere var like glade for den nye løsningen. I dag sitter beboerne uten busstilbud og Amundsen er lei seg for at det hele slo så feil. Foto Kjersti Halvorsen

Ragnar Amundsen (til venstre) tok første tur med daværende mosseordfører Paul-Erik Krogsvold i 2011. Amundsen var glad da han fikk utvidet busstilbudet. Det viste seg at ikke alle beboere var like glade for den nye løsningen. I dag sitter beboerne uten busstilbud og Amundsen er lei seg for at det hele slo så feil. Foto Kjersti Halvorsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Saken om bussruta over Sjøhagen har skapt stor debatt. Ragnar Amundsen synes det er trist hvis det har skapt splid i boligfeltet.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

– Jeg ønsket meg bare et utvidet busstilbud for de eldre på Sjøhagen, og jobbet i to år for det, sier Amundsen.

Han var glad da Østfold Kollektivtrafikk inngikk samarbeid med Ruter i Akershus om å kjøre seks bussruter gjennom boligfeltet i stedet for én. At det skulle skape så stor splid blant beboerne hadde han aldri trodd. Når busstilbudet ble helt borte før jul i fjor fikk det store konsekvenser for dem som brukte den fast.

– Det er mange eldre folk som er dårlig til beins og ikke kommer seg ut, for dem er et busstilbud svært viktig, sier han.

Les også: Bussruta over Sjøhagen settes opp igjen til høsten

Skolebuss

For datteren til Halldis Årseth, som også bor på Sjøhagen, ble den trygge skoleskyssen brått borte.

– Hun går på Steinerskolen og har lovfestet rett til skolebuss. Alternativet i Osloveien og Breivikveien er ikke bra nok for barn i småskolen. De må gå langt og blant annet krysse en trafikkert vei uten gangfelt, sier hun.

Årseth er glad for at bussen nå kommer tilbake, da det fra høsten blir fem elever fra Sjøhagen som skal til Steinerskolen.

– Det er mange som er for bussrute gjennom Sjøhagen, bare ikke så mange busser som det var en periode, påstår hun.

Underskrifter

Debatten handler også om en nylig underskriftskampanje med 312 underskrifter for å få bussen tilbake, som har gjort at politikerne nå har snudd i saken. I spissen for kampanjen står Monica Kalsnes Magee som har snakket med mange på boligfeltet og oppdaget at de fleste var for busstilbudet som var til å begynne med.

Misforståelse

– Det jeg og mange skrev under på i fjor var et nei til det utvidede rutetilbudet, altså Ruters seks busser i timen. Politikerne oppfattet det som at alle de 133 underskriftene var motstandere av buss i det hele tatt, og la ned alt tilbud. Dette stemmer ikke, det er kun 35 beboere som er helt i mot, opplyser hun.

– Det var ingen som klagde på det opprinnelige busstilbudet, og de fleste er enig i at vi må ha det tilbake på et så stort felt som Sjøhagen, også med tanke på skolebarna og de eldre.

Jobbet for et kompromiss

Gruppeleder i Moss Venstre, Sindre Westerlund Mork er glad for den nye prøveordningen på Sjøhagen.

– Både Moss Venstre og Moss Sv ønsket en kompromissløsning i denne saken allerede i forrige periode, hvor busstilbudet ble redusert kraftig, men at vi ikke tok det helt vekk, sier Mork.

Han mente at det fortsatt var behov for buss i området og ønsket saken tatt opp igjen etter klager på vedtaket i november, blant annet fra Monica Kalsnes Magee.

– Hun opplyste om at det ikke var et enstemming nei til buss fra beboerne på Sjøhagen og ønsket å bevise dette ved å sette i stand en ny underskriftskampanje, forteller han.

Dette fikk politikerne til å snu i saken og vedta en prøveordning for Sjøhagen. Følgende vedtak ble fattet i utvalget 16. mai:

«MTS ber ØKT om at det opprettes en prøveordning med bussrute som betjener tidligere rute gjennom Sjøhagen. MTS ber om at denne prøveordningen inkluderer skolebusstilbudet, pendleravganger og et tilbud i helgene. Prøveordningen danner grunnlaget for METRO- buss konseptet i denne bydelen.»

– Vi opplever det som at det er behov for et busstilbud gjennom Sjøhagen og vil jobbe for at det blir best mulig for alle parter, sier Mork.

Artikkeltags