- Vi har jobbet med miljø både blant personalet og barna, forteller styrer Helen Mollatt til Moss Avis.

Hun og de andre i Tronvik Gårdsbarnehage feiret i dag at de som først og eneste enhet i Østfold kan heise Grønt Flagg. Dette er et forprosjekt på veien til å få benevnelsen miljøfyrtårn.

Tronvik Gårdsbarnehage mangler bare Sertifiseringsbesøket for å kunne få miljøsertifiseringen som Miljøfyrtårn. Dette skal skje 1. juli i år. 


Barnehagen har  stort fokus på natur, miljøvennlig arbeid og resirkulering og fra i dag kan de altså smykke seg med ny miljøsertifiseringen Grønt Flagg.

Holdningsendring

På spørsmål om hva det er å være miljøvennlig svarer Linnea Dahlmann på fem år at
- Det er fint.
Og så handler det om at man putter søppel på riktig sted. Linnea vet nemlig at plast skal et sted og papp et annet og at ikke noe søppel skal på stranden.

- Fint, synes også Trym Aase Hellgren, som også er fem år, at miljøvern er. Og når man er det så finner man mark i jorda og lager ting av saker man finner i naturen.

Gjest i naturen, fra jord til bord

For å oppnå Grønt Flagg har de hatt fokus på respekt for naturen, kompostering og bærekraftig utvikling. Mollatt forteller at de har hatt ”Gjest i naturen” som en del av programmet dette året og at det er en naturlig forlengelse av barnehagens plassering i landskapsvernområdet på Jeløy.

- Det handler om å motivere folk til endring, sier Mollatt videre.
- Mye av arbeidet er gjort når vi voksne får inn miljø og naturtenking som en grunnholdning, da blir det selvfølgelig for barna.
 
– Å opptre med respekt for naturen kommer inn som en rutine og en naturlig del av livet for både barn og voksne.

Helen Mollatt håper nå at andre barnehager og skoler kaster seg på miljøbølgen og at denne sertifseringen kan gi positive ringvirkninger i Moss.