– Dette var jo noe av forutsetningen da vi slo sammen barnevernet til Oppvekst– og helsetjenesten, nemlig at det skulle samhandle bedre internt, sier Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Moss.

Kan få bedre tjeneste

 Det er bare et år siden Torgersen uttalte til Moss Avis at hun var bekymret for de mange «mappebarna», det vil si klienter som ikke har noen saksbehandler og som derfor ikke får den oppfølgingen de har krav på. Da slet tjenesten med høyt sykefravær. Nå er forholdene bedret, og med de to nye stillingene har tjenesten 14 årsverk til sammen.

Derfor tror ikke Torgersen at Barneverntjenesten får dårligere kvalitet på tjenestene selv om de må spare flere millioner kroner.

– Nei, tvert imot. Mer samhandling slik som de nå planlegger vil gi bedre kvalitet på tjenesten. Og nå har de fått tilført to nye stillinger også, og det hjelper nok på, sier hun.
Torgersen sitter i omstillingsutvalget, en bredt sammensatt gruppe som nå skal se på hvor man kan kutte i den kommunale driften.

Vanskelig

Hun innrømmer at arbeidet er fryktelig vanskelig, men at hun fortsatt har håp om at kommunen vil klare det.

– Jeg tror at vi på en måte kommer i mål. Men det er viktig at også politikerne skjønner nå at man ikke kan gi til alle gode formål, sier hun.