Nye prosjekttegninger blir lagt fram i dagens møte og som Røhne sier er det flere detaljer som må avklares for å holde framdriften. Røhne har likevel som mål å åpne den nye skolen som planlagt.

Forutsetningene i prosjektet er at gamleskolen bevares, og at resten rives.

Tom A. Ludvigsen (Ap) i komiteen har samme innstilling som Røhne når det gjelder tempoplan.

– Er vi heldige, kan vi starte byggingen innen utgangen av året. Nybygget blir oppført på grusbanen, og skolen får et kombinert kulturbygg/gymsal som er noe større enn normen for en en-parallell skole, men så er jo også dette bygget noe mer enn en skole, sier Ludvigsen som tror at detaljerte spørsmål rundt vei og grunnavståelser kan nærme seg en løsning allerede i ettermiddag.