Uenighet om hvor den nye stasjonen bør ligge

Rødts Eirik Tveiten og Frps Erlend Wiborg vil kreve en skikkelig utredning av en ny jernbanestasjon i bakken ved Basarbygningen.

Rødts Eirik Tveiten og Frps Erlend Wiborg vil kreve en skikkelig utredning av en ny jernbanestasjon i bakken ved Basarbygningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Frps varaordfører Erlend Wiborg refser ordfører Tage Pettersen (H) for knefall for byråkratene. Han får støtte av Rødt.

DEL

Lederne for de to fløypartiene står sammen bak kritikken av ordfører Tage Pettersen, som de mener må våge å stå opp mot byråkratene i Jernbaneverket.

Både Rødts Eirik Tveiten og Frps Erlend Wiborg mener at ideen om en jernbanestasjon i bakken ved Basarbygningen er svært interessant og gir unike muligheter for å styre byutviklingen. De mener en stasjon ved Basarbygningen kan bety en revitalisering av et nesten dødt sentrum.

Jeg skjønner at ordføreren er redd for at Jernbaneverket vil sette seg på bakbeina med nye innspill nå.

– Dessuten har vi svært godt parkeringsmuligheter på Myra. Det betyr at alle som bor i nordre bydel ikke bør kjøre inn i sentrum for å komme til stasjonen, sier Erlend Wiborg.

– I tillegg vil en stasjon her ligge svært strategisk i forhold til utviklingen av Peterson området. Her kan vi få både boliger og næringsutvikling. Videre skal jo både Sponvika og Verksåsen nå bygges ut, sier Tveiten.

– Derfor kan ikke ordfører Tage Pettersen skyve byråkratene i Jernbaneverket foran seg i denne saken og bare avvise tanken om en stasjon ved Basarbygningen. Vi vil kreve en skikkelig utredning, slik at alle sider av denne saken blir belyst. Vi må få vite om dette er teknisk mulig og hva det vil koste, fremgolder Wiborg.

– Dette støtter Rødt fullt ut. Fra min side tok jeg også opp dette i det felles formannskapsmøtet med Rygge kommune om fremtidens veinett i regionen, poengterer Eirik Tveiten.

– Jeg skjønner at ordføreren er redd for at Jernbaneverket vil sette seg på bakbeina med nye innspill nå. Men dagens løsning med en ny stasjon sør for søndre jernbaneovergang er fra 1980 årene. Den var skreddersydd for Peterson. Men nå er fabrikken nedlagt og vi stiller med blanke kort. Derfor må vi få en utredning av en ny stasjon i sentrum, avslutter Tveiten.

Ordføreren: - Kan bli ved Kransen

Ord­fø­rer Tage Pet­ter­sen be­nek­ter at han har lagt seg flat for noen. Han me­ner en sta­sjon ved Kran­sen kan være en mu­lig­het som nå åp­ner seg.

Ord­fø­re­ren vi­ser til at Jern­ba­ne­ver­ket så langt har av­vist å byg­ge noen ny sta­sjon un­der bak­ken.

Jeg ser ikke for meg at det skal sel­ges bil­let­ter ved Rock­wool.

– Men jern­ba­nen vil jo mun­ne ut sør for Kran­sen. Det be­tyr at det­te kan være en mu­lig­het. Med rul­le­trap­per mot Kran­sen kan det­te bli en sta­sjon med god til­knyt­ning til sen­trum, sier Tage Pet­ter­sen.

– Hva sier du til kri­tik­ken fra Frp og Rødt?
– Jeg har alt­så ikke lagt med flat for noen. Nå får dis­se par­ti­ene frem­me et for­slag om en ut­red­ning, så får vi se om de får fler­tall for det­te ut­spil­let. Jeg er mer opp­tatt av at vi er åpne for å ta de mu­lig­he­te­ne som åp­ner seg i dia­lo­gen med jern­ba­ne­ver­ket.

– Hva med pla­ne­ne om en sta­sjon sør for sønd­re over­gang?
– Jeg ser ikke for meg at det skal sel­ges bil­let­ter ved Rock­wool, på­pe­ker Tage Pet­ter­sen.

Artikkeltags