Stadig flere ytrer misnøye med budsjettprosessen Høyre, Frp, Venstre og KrF har lagt seg på. Mandag 5. desember skal kommunestyret vedta budsjett og handlingsplan for fire år fram, men posisjonen er taus.

Del på Facebook

Dette bekymrer spesielt Hølen og Garder. Lekkasjene som siver ut er negative, og i et leserinnlegg i dagens Moss Avis innrømmer en bredt sammensatt gruppe i Hølen at de er bekymret. Lokalsamfunnet frykter at posisjonen skal stoppe den nye skolen midt i anbudsoppløpet og skriver på dagens debattsider:

«Hold løftet fra folkemøtet 23. mars 2009. Følg opp vedtaket i kommunestyret. Bygg Hølen skole nå!».

I knipe

Tidligere velforeningsleder Bodil Holter har over år engasjert seg i Hølen skole. Hun er den første til å vite hvordan denne typen uvisshet sliter på et lokalsamfunn. Nå sitter hun på Høyrebenken og kan måtte være med på å utsette hele prosjektet.

– Hva tenker du om budsjettstrategien?

– Dette er mitt første år i kommunestyret, så spørsmålet er litt vanskelig å svare på. Det jeg undrer meg over, er at vi har så liten tid på en så viktig sak som et budsjett.

– Bryter du ut hvis Høyre, Frp, KrF og Venstre stopper nye Hølen skole?

– Spillereglene er å følge det gruppa har bestemt. Alternativet er å bli hjemme den 5. desember, men det er ingen god løsning. Jeg blir bare erstattet med en annen.

Utover dette vil ikke Holter si noe om hvilken vei det bærer, bortsett fra at avgjørelse trolig ikke faller før i slutten av uka.

– Skjønner du den uroen tausheten skaper?

– Det er relevant å være bekymret. Det jeg kan love, er å ta med alle innspill inn til partiet. Jeg er allerede varslet om at referansegruppen for ny skole kommer med noe.

Sprer seg

I Garder er man minst like bekymret. Det går knapt et år uten at skolen blir forsøkt nedlagt, men i år har Garder overlevd rådmannens budsjettkniv. Etter det Moss Avis erfarer er det likevel grunn til å være urolig. Møtene i Garder er allerede i gang.

Posisjonens utfordring er det store skoleløftet som må til, både på Brevik, Grevlingen, Hølen, Risil, Bjørlien og Vestby. Partiene har ikke pekt på nye inntekter, og har dessuten gått til samarbeid på ny kulturkirke og kystledhytte med investeringer i størrelsesorden 30 mill. kroner.

Rådmannen er også rimelig klar:

– Det økonomiske handlingsrommet er ikke eksisterende. Totalt sett er det et akkumulert underskudd på 56 mill. kroner i perioden 2012 til 2015.

LES OGSÅ: Anbefaler én u-skole i Vestby