- Dette passer det vår profil veldig godt å bli med på, sier styrer i Tronvik Gårdsbarnehage, Helen Mollatt, til Moss avis. Hun er strålende fornøyd etter å ha hatt Erna Solberg på besøk. Ikke bare har Solberg uttalt at barnehagen hun er med å drive må være Norges beste barnehage, Høyre-toppen tok seg også tid å klappe grisen på tunet, til stor glede for barn og voksne på Tronvik.

Slikt blir man blid av og da tar man nye utfordringer på strak arm:
- Vi er gjerne med å gå Østfold Rundt, fortsetter Mollatt.
- Vi er opptatt av å være med å skape gode holdninger rundt bevegelse og så er det fint å bli med på ting som skjer i lokalmiljøet. Hvis barnehagen kan bidra til å skape en endring så er det veldig bra.

Høstens vakreste spasertur

Positiv endring er et av motivene bak prosjektet Østfold Rundt. Det er et aktivitetsprosjekt du kan lese mer om og melde deg på via moss-avis.no. Da får du, mot 299 kroner, en skritteller og tilgang til en personlig nettside. På nettsiden kan laget ditt, eller du alene, registrere alle skritt og gjøre om all aktivitet til skritt og så plotte det inn. Du er da med å gå Østfold Rundt i samarbeid med Østfoldhelsa, Fredriksstad Blad, Dytt.no, NRK Østfold og Moss Avis. Påmeldingsfrist til høstens vakreste spasertur er 8. september.

Du melder deg enkelt og greit på via moss-avis.no.

Helse i fokus

Østfold har som andre fylker i landet sine helseutfordringer, samtidig er det et fylke der mye ligger til rette for mosjon og trening i alle former. Et av prosjektets mål er å engasjere til positivt engasjement rundt bevegelse. En tanke Mollatt i gårdsbarnehagen støtter fullt ut.
- Endring kan skapes gjennom «et spark bak» og så får man gode vaner etter hvert. I tillegg til at vi er opptatt av å bidra til en aktiv barndom så viderefører et prosjekt som Østfold Rundt mange av de tingene vi allerede jobber med i vårt arbeidsfellesskap. Mosjon gir lavere sykefravær og høyere trivsel. Vi har nå blitt tobakksfri barnehage og har egne sykkelskilt for ansatte som sykler til jobb.

Vennskapelig duell

Den sporty barnehagestyreren gleder seg til å få med seg de ansatte på tur også på fritiden. Med det samme inviterte hun Trollskogen til hyggelig naturbarnehageduell på Jeløy. Og der ble det napp:

- Trollskogen Naturbarnehage tar denne utfordringen fra Tronvik Gårdsbarnehage på strak arm selvfølgelig! Vi gleder oss og er en motivert gjeng som helt klart går for seier. I tillegg til at det er ”konkurranse” synes vi det er viktig å sette fokus på bevegelse og helse, noe Trollskogen har vært opptatt av i mange år, skriver daglig leder Eirin Huse Tobiassen i en mail til Moss Avis.