– Vi har besluttet å sende Brevik skole tilbake til administrasjonen slik at de kan regne på hva det vil koste å bygge ut for 400 elever, sier utvalgsleder Anne Therese Tuft Lie (Ap).

Forslaget er i tråd med SVs ønsker i gårsdagens Moss Avis og bakgrunnen er prognoser som viser at skolen går mot en fremtid med 400 elever. Dette krever drøyt 1300 nye kvadratmeter, mens de 25 avsatte millionene bare holder til drøyt 600 kvm.
– Brevik vil bli en del av budsjettdebatten til høsten, sier Tuft Lie.

«Hodepine»

Det er ikke bare situasjonen på Brevik som volder hodepine. Kommunen har to nesten nye skoler som allerede nå nærmer seg grensen, og Vestby SV stiller et stort spørsmål ved prognosematerialet.

Rådmann Knut Haugestad forklarer at kommunen hvert år i forbindelse med handlingsplanen bestiller nye prognoser, men at tallene aldri kan bli annet enn en framskriving av erfaringstall.

– Dette er det beste verktøyet vi har å planlegge etter. Vi er en ung kommune og ser at mange barnefamilier flytter til Vestby. Samtidig ser vi at utfordringen framover blir en sterk økning av eldre rundt 80 år. Hvis man skal tro prognosene da.

Vanskelig

Tuft Lie innrømmer at det er vanskelig å langtidsplanlegge når avvikene blir så store som det har vist seg på skolesektoren.

– At Grevlingen allerede var full kom som en overraskelse og var medvirkende årsak til at utvalget satte ned en arbeidsgruppe i fjor for å se nærmere på tallene. Vi må gjøre noe med situasjonen. Det sier seg selv at når det går mot tre paralleller på Son skole og to på Brevik, holder det ikke med de fire parallellene Grevlingen er bygget for. Regnestykket går rett og slett ikke opp.

Uavklart

Det som er klart er at Brevik får en ny vurdering. Hvorvidt Hølens ungdomsskoleelever skal flyttes permanent fra Son til Vestby, slik rådmannen foreslår for å avhjelpe Grevlingen, ble ikke diskutert i utvalget i går. Den saken kommer også til høsten.