- Det er rørende, sier Jan Anders Syvertsen.

Minnefondet er opprettet av Vibeke og Jan Anders Syvertsen fra Moss til hjelp for familier med kreftsyke barn.

Det var da parets fire år gamle datter Nora døde av kreft at de to opprettet et minnefond for å kunne hjelpe andre foreldre med kreftsyke barn.

Les også: Vil hjelpe familier med kreftsyke barn

At minnefondet har lokal tilhørighet var viktig for ”Tjukkasgjengen” , og dette poengterte også Jan Ellefsen da han han overrakte pengesjekken på 25.000 kroner. Andre medlemmer bekrefter også dette.

- Vi har valgt ut dette minnefondet først og fremst fordi det er lokalt forankret. Dette er en sak vi tror mange står nærme, forteller Frank Skjærbekk i ”Tjukkasgjengen”.

Takknemlige

Pengene er et resultat av innsamlinger på flere arrangementer og sammenkomster i gruppa. I tillegg har et fast beløp av salgsprodukter med gjengen sin logo vært øremerket fondet.

- Vi ønsker selvfølgelig å takke alle medlemmene for denne gaven. Vi er utrolig glad for dette, og vi er rørt over å se engasjementet. Dette er penger vi kan bruke til å hjelpe andre som står i en situasjon vi kjenner veldig godt, sier Jan Anders Syvertsen.

Overrekkelsen av pengesjekken skjedde i Rabekkgata. Dette er stedet "Tjukkasgjengen" bruker som startpunkt for sine turer. Gjengen oppfordrer nå flere til å støtte samme sak.

Rørt

Foto: Marius Solberg