Gå til sidens hovedinnhold

Varsler tøffe sparetiltak

Artikkelen er over 8 år gammel

Moss kommune kan gå mot et dundrende underskudd. Nå varsler rådmannen en rekk tiltak for å redde stumpene.

Det er utgangspunktet når formannskapet i dag skal drøfte tertialrapporten for Moss kommune.

Dessverre går det mot et stort merforbruk innen en rekke tjenester. Totalt er det snakk om ca. 13 millioner kroner.

Mange millioner

Verst ute er helse- og sosialtjenesten. – Der varsles det om et mulig merbruk i størrelsesorden 6,9 millioner, forklarer rådmann Bente Hedum. – Det er store utfordringer for omsorg og hjelp i hjemmet. I tillegg kommer omsorg i institusjon.

– Videre har jo nå kommunen ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. De krever betydelig mer oppfølging enn før og dette koster mye penger, poengterer hun.

I saksfremlegget til formannskapet poengteres det også at kostnader til demensomsorgen og følgekostnadene som resultat av samhandlingsreformen øker. Dette gjelder også utgiftene til særlig ressurskrevende brukere.

Videre fremgår det av rapporten at administrasjonen og posten for fellesutgifter går mot en negativt avvik i størrelsesorden 5,9 millioner. Dette inkluderer manglende inndekning av kommunens omstillingsprosjekt med to millioner.

Innsparinger

For at utgiftene ikke skal løpe løpsk, foreslår rådmann Bente Hedum flere tiltak. Hun påpeker at man må vurdere å holde stillinger ledige, legge restriksjoner på bruken av overtid og vikarer, stramme inn ved innkjøp, og pålegge en gjennomgang av alle tjenester for å vurdere andre muligheter for innsparinger.

– Men det er en forutsetning at disse tiltakene ikke skal gå ut over en forsvarlig drift, påpeker Hedum.

– Hva sier du til disse tallene etter ett år med borgerlig styre, Kjellaug Nakkim (H).

– Jeg vil jo minne om at vi fikk de samme advarslene i fjor. Imidlertid er det klart at vi ikke har greid å få den omstillingen vi ønsker så raskt som vi gjerne skulle hatt den. Dette vil ta tid og vi ser at samhandlingsreformen blir dyr. Derfor må vi følge omstillingen tettere i tiden fremover.

- Må vurdere kutt

– Greier dere valgløftet om kutt i eiendomsskatten?

– Vi må vurdere disse kuttene opp mot et forsvarlig tilbud av tjenester. Det kan kanskje være at vi er litt uenige om tempoet her i borgerlig leir, sier hun.

– Nå får de borgerlige løftet om kutt i eiendomsskatten midt i fleisen.  I tillegg greier de ikke å få skikk på omstillingen. Vi overlot den en kommune med overskudd. Derfor er dette veldig synd, påpeker Tomas Colin Archer (Ap.).

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.