Veivesenet vil ha fire felt gjennom Mosseporten

Ligger fast Kravene om et nytt tunnelløp i Mosseporten og ny firefelts innfartsvei med ny bro ligger fast ved full utbygging, sier Turid Stubø Johansen i veivesenet.

Ligger fast Kravene om et nytt tunnelløp i Mosseporten og ny firefelts innfartsvei med ny bro ligger fast ved full utbygging, sier Turid Stubø Johansen i veivesenet. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Statens vegvesen står fast på sine trafikkanalyser, som viser en stor økning i trafikken ved Mosseporten etter en utbygging av det nye industrifeltet.

DEL

Derfor firer heller ikke etaten på sine pålegg om ny firefelts Innfartsvei med bro og nytt tunnelløp. Det er den nye avdelingsdirektøren for Statens vegvesen i Østfold klar på.

– I denne saken har vi uttalt oss til den næringsutviklingsplanen som Moss kommune har lagt frem. Våre trafikktellinger og analyser viser at en full utbygging av industrifeltet vil gi en døgntrafikk på opptil 23.000 kjøretøy i døgnet ved Mosseporten, presiser avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen.

Må utvides

 – Derfor må Innfartsveien utvides til firefelt for å ta unna denne økningen. Men hvis kommunen legger opp til en trinnvis utvikling av feltet, så må jo vi følge opp med rekkefølgebestemmelser for tiltakene.

Ellers jobber jo nå vi i Statens vegvesen med en konseptvalgutredning for Moss kommune. Der ser vi på det totale veinettet for kommunen og forsøker å finne helhetlige løsninger. Der ser vi også på finansieringen og bompenger ligger jo inne som et alternativ, sier Stubø Johnsen.

Nye arbeidsplasser

Konsulentfirmaet Cowi har beregnet hvor mange arbeidsplasser det kan bli på Vanem industrifelt når det er ferdig utbygd. Og det 1200 mål store området kan gi opptil 4600 nye arbeidsplasser ifølge analysene.

– Ifølge Cowi fordeler dette seg med 3500 nye jobber innen logistikk, 600 innen kontor og 500 innen handel, sier kommuneplanlegger Terje Pettersen. Han mener kommunen kan unngå en utvidelse av Innfartsveien ved først å bygge ut en tredjedel av industrifeltet.
Høyres gruppeleder, Tage Pettersen, sitter i trafikkutredningsgruppen. Han skjønner ikke at industrifeltet på Vanem med sin nærhet til E6 og fylkesveien må utløse krav om tunnel nå.

Forskuttere

– Men dette vil jo tvinge seg frem på sikt. Ellers hadde det jo selvsagt vært fint hvis noen investorer alt nå ville være med på å forskuttere en utvidelse av Innfartsveien og fjerning av høyspentnettet, sier han.

Ordfører Paul-Erik Krogsvold er leder i trafikkutredningsgruppen.

– Vi jobber jo nå med en Mossepakke for hele veinettet. Men ser om det er mulig å forsere arbeidet med Innfartsveien.

– Dette gjøres gjennom konseptvalgutredningen, hvor man også ser på finansieringen. Vi håper jo at man kan få til en løsning gjennom dagens bom på E6, avslutter Krogsvold.

Artikkeltags