- Vi beklager veldig at denne situasjonen er oppstått, sier Ole Jørgen Kjellberg, regionsjef i Kiwi Oslofjord Sørøst.
Han er fullt klar over trafikkproblemene rundt nye Kiwi på Halmstad.
- Ny og større butikk enn før, sommertrafikk, samt at butikken nå tilbyr tjenesten Post i Butikk, har ført til en voldsom aktivitet, sier han, og legger til at han jo er veldig glad for de høye besøkstallene.

Del på Facebook

Kjellberg bekrefter at han har fått mange henvendelser fra bekymrede kunder som klager over trafikkforholdene – også for bilister som skal inn og ut fra parkeringsplassen.

Løsning over tid

- Det vi kan bekrefte, er at det kommer en gang- og sykkelsti rundt den nye Kiwi-tomta, sier Kjellberg.

Han vet imidlertid ikke noe om når denne vil være på plass.
- Vi vil også åpne en dialog med rette instans, slik at vi kan få planlagt et eventuelt overgangsfelt i tilknytning til denne, legger han til. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig for Kjellberg å si noe konkret om hvor gang- og sykkelstien vil gå, og hvor et eventuelt overgangsfelt vil komme.

- Vi ser at situasjonen er farlig. Vi vil derfor presse på for å få løst situasjonen så raskt som mulig, avslutter regionsjefen.