I prinsippet er det snakk om enkle tilpasninger som blant annet en ny inngjerding for å få dette til.

Tiltakene er kostnadsberegnet til 3,5 millioner kroner, og vil være noe som Moss havn selv vil kunne finansiere.

– Åpningen av sidesporene vil bety at konteinerne kan flyttes rett fra båt og over på jernbane, sier Roar Johansen fra Havnealliansen som omfatter Moss havn og Borg havn.

Gammel tanke

Ideen om å gjenåpne sideporene er slett ikke ny, og jernbanesporene har da også tidligere vært i drift.

– Dette kommer opp nå fordi flere brukere ønsker det, sier Roar Johansen som i går innledet om temaet på en større maritim nettverkskonferanse med i Moss i regi av Mosseregionens Næringsutvikling.

Konferansen samlet 60 deltakere fra så vel privat som offentlig sektor.

Fra vei til sjø

Skipsreder Felix H. Tschudi fra Tschudi Shipping har selskaper som ukentlig anløper Moss havn.

– Moss ligger bra til for betjening av nærområdene, men når vi bruker Drammen i langt større omfang, har det ikke minst sammenheng med den fleksibiliteten Drammen havn gir gjennom jernbanen, sa Tschudi til Moss Avis og mente at dersom Moss skulle kunne utvikle seg, må det tilrettelegges for en kobling mellom båt og jernbane; det som på fagspråket kalles intermodalitet.

– En vridning av gods fra vei til sjø går sakte. Det er beklagelig med tanke på at ett tonn gods på båt representerer en 6. del av utslippene fra en lastebil, påpekte Felix H. Tschudi.

Hans Bjørn Paulsrud fra Mosseregionens Næringsutvikling, MNU, påpeker at utvikling og vekst på havna er ønskelig, og at jernbanen må komme på plass.
– Vi ser for oss opplasting av direktetog fra Moss til både Trondheim og Bergen, sier Paulsrud.

Norge - Kina

På konferansen deltok også det norsk-kinesiske selskapet NCBF som fortalte om mulighetene for å utvikle Kina-import over Moss havn.

Jinsen He i NCBF har allerede overfor sine kinesiske forbindelser luftet tanken om muligheten for å hente inn kinesisk investeringskapital til Moss havn.