Vil bekjempe rus

Første uken i januar samler Lise Aasmundstad alle kreftene i kommunen for å starte det nye pilotprogrammet som skal hjelpe rusavhengige til et bedre liv. Hun mener Moss vil bli en foregangskommune.

Første uken i januar samler Lise Aasmundstad alle kreftene i kommunen for å starte det nye pilotprogrammet som skal hjelpe rusavhengige til et bedre liv. Hun mener Moss vil bli en foregangskommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Moss kommune vil ta rusmisbrukerne på alvor, og har satt i gang et nytt rusprosjekt.

DEL

Prosjektet «Ta styringen» er et pilotprogram som skal hjelpe brukere til å få kontroll over sitt eget liv.
– Prosjektet skal i første omgang implementere ny metodikk i en hel kommune, der målsettingen er å øke mestringsog ambisjonsnivået hos rusmisbrukere. Samtidig som det skal jobbes med behandlingsoptimisme og arbeidsglede hos fagfeltet, sier Lise Aasmundstad, som er innleid av kommunen i en prosjektstilling for pilotprogrammet.

Tidligere misbruker

Aasmundstad er tidligere heroinmisbruker, og har jobbet med egen rusrehabilitering de siste 12 årene. Nå hjelper hun offentlige instanser med å utvikle nye behandlingsformer, der total livsstilsendring er nøkkelen til en rusfri hverdag.

– Det er viktig at brukerne nyttiggjør seg av det ordinære velferdssystemet, men for å komme dit må brukerne bli kompetente. Det ønsker vi å hjelpe dem med, både ved å kurse brukere og fagfolk. Tidligere har det vært mye fokus på fortid og psykiatri, men vi vil hjelpe brukeren gjennom å endre hele livsplattformen. Rusavhengighet er en livsstilssykdom, som heller mer mot sykdommer som røykeavhengighet og spiseforstyrrelser, en psykisk lidelse, forklarer Aasmundstad.

Bedre tilbud

Leder for helse og sosialutvalget i Moss, Gretha Kant, mener det er viktig å være åpen for alternative løsninger på rusfeltet.
– Vi har store utfordringer på dette området, og har ikke klart å gi brukerne det tilbudet de trenger. Mange av de som er på institusjon, vet ikke hvordan de skal gripe fatt i hverdagen når de kommer ut. Derfor skal vi også rydde muligheter slik at brukerne vil være i stand til å bli med på kurs. Vi vil at brukerne selv skal ønske å bli rusfri, men da må de ha bolig å få se at mulighetene er der, sier Kant.

Selv gleder hun seg til å starte på prosjektet, og forteller at mye av det gamle opplegget må forkastes.
– Hele sektoren er i en omstillingsprosess, og vi er nødt til å rullere gamle planer som ikke stemmer med virkeligheten lenger. Vi har blant annet opprettet et ACT-team, som i samarbeid med sykehuset, skal bistå brukerne i hjemmet. Dette er helt nytt, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Men det blir også krevende, fordi vi må være mer tilgjengelige og møte brukerne på deres premisser, avslutter Gretha Kant.

Artikkeltags