Vil dele opp hjemmetjenesten i mindre enheter

Stort sykefravær – Den ene avdelingen vår, Syd/Vest, har vi i dag en stor utfor dring på i forhold til ledige stillinger og sykefravær, sa kommunalsjef Inger–Johanne Fjeldbraaten i går.

Stort sykefravær – Den ene avdelingen vår, Syd/Vest, har vi i dag en stor utfor dring på i forhold til ledige stillinger og sykefravær, sa kommunalsjef Inger–Johanne Fjeldbraaten i går. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

– Det har vært arbeidslister som har vært urealistiske, innrømmet kommunalsjef Inger–Johanne Fjeldbraaten for en fullsatt sal i går.

DEL

Tema var omorganisering av hjemmebaserte tjenester (HBT) i Moss, og administrasjonen var bedt om å legge frem en evaluering med henblikk på at både ansatte, brukere og pårørende har fortvilet over manglende system og kontroll.

I en rekke oppslag i Moss Avis har pårørende og ansatte stått frem og fortalt om kaotiske forhold, hardt pressede dager og svært mange tjenesteytere per bruker.

Les også: Strukturen i hjemmebasert omsorg må vurderes på nytt

Må dele opp Syd/Vest

I følge Fjeldbraaten har problemene stort sett vært i den avdelingen som i dag heter Syd/Vest. Dette er den største av de tre avdelingene i HBT, som totalt har oppunder 1000 brukere. Syd/Vest har nå ca. 440 brukere og ca. 44 årsverk. Sykefraværet i denne avdelingen er nå på 23,5 prosent.

– Vi må gjøre noe med avdelingen Syd/Vest, den er for stor, sa hun.

Det foreløpige forslaget fra administrasjonen er å dele opp Syd/Vest, slik at brukerne som bor på Jeløy kommer i en egen avdeling. De andre brukerne kommer i en avdeling sammen med avdelingen for ambulerende tjenester, men uten rehabiliteringsteamet. Fagforbundet har på sin side ønsket å beholde ambulerende tjenester slik de er i dag.

Les også: Krisemøte om hjemmetjenesten

Ikke gode nok

Fjeldbraaten innrømmet at de ikke hadde hatt gode nok vurderinger på alle arbeidslister overalt.

– Det har vært arbeidslister som har vært urealistiske, sa hun og lovet bedring. Man vil og oppgradere småstillinger og uønsket deltid og bruke vikarbudsjettet til det, sa Fjeldbraaten.

Les også: Fjeldbraaten tro de ansatte i hjemmebaserte tjenester får det bedre

I den fullsatte formannskapssalen var det, i tillegg til HS–utvalgets faste medlemmer, en rekke representanter fra administrasjonen, tillitsvalgte og medlemmene av administrasjonsutvalget.

Anne Bramo (Frp) la frem en rekke forslag for å forbedre kvaliteten på tjenestene, og etterlyste blant annet større fokus på fagutvikling og lederutvikling.

– Det er utrolig tøft å jobbe i hjemmetjenesten og det må vi ta på alvor, sa Bramo. Tage Pettersen (H) var glad for orienteringen, men etterlyste samtidig tiltak for å få ned sykefraværet, få bedre arbeidsmiljø og for å gjøre seg attraktive for sykepleiere.

– Dette må administrasjonen også ta på alvor, og det må skje raskt, sa han.

Artikkeltags